Επιστήμη

NASA

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘Δημόκριτος

Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης

Ινστιτούτο Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθείας Θαλάσσης και Αστροσωματιδιακής Φυσικής Νετρίνων ‘ΝΕΣΤΩΡ’

|