Γενικά

Η περιοχή του όρους Πάρνωνα – υγρότοπου Μουστού εκτείνεται κατά μήκος της Ν.Α. Πελοποννήσου και περιλαμβάνει τους Δήμους Βόρειας Κυνουρίας, Σκιρίτιδας, Λεωνιδίου, Τυρού, Θεραπνών, Οινούντος, Γερονθρών και τις Κοινότητες Κοσμά και Καρυών.

Η γεμάτη θρύλους και παραδόσεις περιοχή του Πάρνωνα, με τα εκτεταμένα δάση, τα σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας, τους σημαντικούς βιοτόπους, αλλά και με τα μοναστήρια, τα κάστρα, τους παλιούς μύλους και τα ιστορικά χωριά, είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιοχές στην Ελλάδα, όπου, από τους προϊστορικούς ήδη χρόνους, συνυπάρχουν αρμονικά η φύση και ο άνθρωπος.

Αν και ολόκληρη η περιοχή του Πάρνωνα παρουσιάζει σπουδαία περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν τέσσερις επιμέρους περιοχές που ξεχωρίζουν για την οικολογική τους αξία. Οι περιοχες αυτές αναγνωρίστηκαν ως ιδιαίτερα σημαντικές για τη διατήρηση της φύσης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και περιλήφθηκαν στον Επιστημονικό Κατάλογο που καταρτίστηκε στο πλαίσιο της Οδηγίας 92/43/ΕΕ. Οι περιοχές αυτές, τρεις από τις οποίες προτάθηκαν για ένταξη στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο “Natura 2000” (συμβολίζονται με *), είναι:

-Περιοχή Παράλιου Άστρους και λίμνη Μουστός (κωδικός: GR 2520003)*

-Όρος Οριώντας (κωδικός: GR 2520004)

-Μονή Ελώνης και Χαράδρα Λεωνιδίου (κωδικός: GR 2520005)*

-Κορυφές όρους Πάρνωνα και περιοχή Μονής Μαλεβής (κωδικός: GR 2520006)*

|