Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση 9 θέσιου οχήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου με  τίτλο «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων), συνολικής διάρκειας από την υπογραφή των συμβάσεων και μέχρι 31-12-2019, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος,

καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη μίσθωση ενός 9θέσιου οχήματος (mini-van), με σκοπό την μετακίνηση των ωφελούμενων και της Ομάδας Έργου.

Το Πρόγραμμα «Accommodation and services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Tripoli” («Παροχή στέγασης και υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία και δικαιούχους διεθνούς προστασίας στην Τρίπολη»),υλοποιείται από  την Ύπατη Αρμοστεία  του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,  με τη χρηματοδότηση της DG HOME (DIRECTORATE-GENERAL MIGRATION AND HOME AFFAIRS – Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων)

Το προσφερόμενο όχημα θα πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

 • Διάρκειας έως 31/12/2019, για το σύνολο των ημερών και για απεριόριστα χιλιόμετρα,
 • 24ωρη οδική βοήθεια σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης,
 • Άμεση αντικατάσταση οχήματος με όχημα ίδιας κατηγορίας και προδιαγραφών, σε περίπτωση βλάβης,
 • Μικτή ασφάλιση με ποσό απαλλαγής 1.500 Ευρώ ή χαμηλότερο,
 • Ασφάλεια προς Τρίτους,
 • Το όχημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαιτούμενα από τον ΚΟΚ εξαρτήματα, καθώς και με πλήρη σειρά εργαλείων,
 • Το όχημα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας (ενδεικτικά service, ΚΤΕΟ),
 • Καύσιμο: Πετρέλαιο / Βενζίνη,
 • Κυβισμός: >1500cc,
 • Μέγιστη παλαιότητα: 5 έτη,
 • Σύστημα κλιματισμού (Climaή AIRCONDITION) επαρκούς απόδοσης,
 • Ελαστικά καινούρια τελευταίου έτους προ της παράδοσης των οχημάτων, κατάλληλα για πορεία σε άσφαλτο,
 • Άνευ οδηγού. Το όχημα θα οδηγείται από επαγγελματία οδηγό (άδεια οδήγησης Γ’), που έχει προσληφθεί επί τούτου, από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μίσθωσης του 9 θέσιου οχήματος θα ανέρχεται έως το ποσό των 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η μίσθωση θα διαρκέσει έως τις 31/12/2019, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς στη λήξη της περιόδου μίσθωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται στην υποβολή σφραγισμένων προσφορών έως την Παρασκευή 11/01/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00 ή στο γραφείο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Τρίπολης, στο ισόγειο του Δημαρχείου (Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας), καθημερινά και ώρες 08:00-15:00 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας www.parnonas.gr.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|