Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την επισκευή στέγης, σε μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στην Τρίπολη»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), ζητά την οικονομική προσφορά επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στην επισκευή στέγης, στο μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ,στην Τρίπολη».

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (Ελάχιστες προδιαγραφές υλικών και εργασιών) :

Ολλανδικά  κεραμίδια Διαστάσεις: 25 cm πλάτος x 42 cm μήκος

Τεμ/m²: 14,5

Βάρος/Τεμάχιο: 3,2 kg (περίπου)

Βάρος/Παλέτα: 896 kg (περίπου)

Απόσταση ανάμεσα στα καδρόνια: 35 cm

Ελάχιστη κλίση στέγης: 17°

Τεμ 60

m²=4,5

Μόνωση εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) και προτείνεται να έχει ύψος περίπου 1 cm πιο μικρό από το ύψος που έχει το καδρόνι, προκειμένου να αερίζεται και να μην εμποδίζει τη σωστή τοποθέτηση του κεραμιδιού πάνω στα καδρόνια.

Επιφάνεια = 5m2

Εργασία για αντικατάσταση σπασμένων κεραμιδιών επιφάνειας 5m2 .

 

Πέτσωμα σκουρέτο , εφαρμογή  απλής μόνωση. Για τον αερισμό της στέγης και προκειμένου να αποφευχθεί η ζέστη, η υγρασία και η ανάπτυξη μυκήτων, προτείνεται σε 4 σημεία της στέγης να δημιουργηθούν ανοίγματα κάτω από τα κεραμίδια (σημεία χωρίς μόνωση και χωρίς αναπνέουσα μεμβράνη), ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ροής του αέρα.

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, (υπόψη Δημήτρη Κολινιώτη , Τηλ.: 27570-22807 Fax: 27570-23230, e-mail: dkoliniotis@parnonas.gr)  είτε να την στείλετε ταχυδρομικώς  ή  να την παραδώσετε ιδιοχείρως στην διεύθυνση Αλ Σούτσου 2Α  Τρίπολη Τ.Κ . 22100 έως την Παρασκευή  15/12/2018 και ώρα 16:00.

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται παραπάνω .

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 350,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|