Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την αποξήλωση παλαιού μπάνιου και την κατασκευή και τοποθέτηση νέων επίπλων μπάνιου, στο μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, επί της οδού Στάικου 16 στην Τρίπολη»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), ζητά την οικονομική προσφορά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εμπορία επίπλων μπάνιου, για την αποξήλωση παλαιού μπάνιου και την κατασκευή και τοποθέτηση νέων επίπλων μπάνιου, στο μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, επί της οδού Στάικου 16 στην Τρίπολη».

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (Ελάχιστες προδιαγραφές υλικών και εργασιών)
Ελάχιστες προδιαγραφές ύλης:

  • Εσωτερικά το κάσωμα θα είναι από μελαμίνη 18χιλ. Ε1 μη τοξική.
  • Η πλάτη στα κουτιά θα είναι 8 χιλ ιδίου χρώματος και θα είναι κουμπωτή σε κανάλι.
  • Τα σόκορα του κασώματος και των πορτών θα είναι PVC 2χιλ. της REHAU
  • Τα συρτάρια είναι METABOX με μεταλλικά πλαινά και πάτο πάχους 16χιλ.
  • Οι μεντεσέδες είναι SALICE με DUBEL φ10 ανοίγματος 110° κλιπ.
  • To μοντάρισμα των ντουλαπιών γίνεται με καβίλιες και όχι με βίδες-φεράμια.
  • Τα ανοιγόμενα φύλλα και τα σταθερά τμήματα των όψεων κατασκευάζονται από βακελίτη 18χιλ.

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, (υπόψη Δημήτρη Κολινιώτη , Τηλ.: 27570-22807 Fax: 27570-23230, e-mail: dkoliniotis@parnonas.gr) είτε να την στείλετε ταχυδρομικώς ή να την παραδώσετε ιδιοχείρως στην διεύθυνση Αλ Σούτσου 2Α Τρίπολη Τ.Κ . 22100 έως την Τρίτη 04/12/2018 και ώρα 16:00.
Ισχύς Προσφοράς:
Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
Διαδικασία Προμήθειας:
Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται παραπάνω .
Ανώτατο ποσό προσφοράς:
Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των 990,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.
Πληροφορίες:
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.
Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|