Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τις υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης των 2 ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν στην Τρίπολη στις 13 και 18-12-18 στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του προγράμματος ESTIA, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,που υλοποιεί η Εταιρεία, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για την τις υπηρεσίες ηχητικής καλύψης  των 2 ημερίδων που θα διοργανώσει στις 13 και 18-12-18 .

Η πρώτη ημερίδα  τίτλο « προληπτική ιατρική και κανόνες υγιεινής για γυναίκες και παιδία»  θα  πραγματοποιηθεί στις 13-12-18.Η  δεύτερη στις 18-12-18 με τίτλο «Ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας».

Οι δυο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Τρίπολης ( Εθν. Αντιστάσεως 53).

 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν για  την κάθε εκδήλωση ξεχωριστά , οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές :

 

Οθόνη προβολής  με  βιντεοπροβολέα Τεμ. 1

Διαστάσεις  οθόνης:180 cm X 180 cm

Μίκτη εικόνας

Τηλεόραση Διαστάσεις 47 ‘’

Τεμ 1

Ηχητική κάλυψη Ηχείο με ενισχυτή

Μικρόφωνο ομιλητή – μεταφραστή , τεμ 2

Καλωδιώσεις σε 2 αίθουσες

Παρουσία  τεχνικού καθόλη την διάρκεια των εκδηλώσεων ( σύμφωνα με το πρόγραμμα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν

έως την Δευτέρα 03/12/2018 και ώρα 14:00, ως εξής:

  • Στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Λεωνίδιο Αρκαδίας – Τ.Κ. 22300.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση info@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της αίτησης, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτερο ποσό της προσφοράς για το σύνολο του εξοπλισμού, ορίζεται το ποσό των 600,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ. Δημήτριο Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

Δασολόγος/ Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|