Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών και υπηρεσία τεχνικών εργασιών αποκατάστασης πάγκου κουζίνας, σε μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στην Τρίπολη

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), ζητά την οικονομική προσφορά επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στην κατασκευή και εμπορία επίπλων κουζίνας, για την προμήθεια υλικών και υπηρεσία τεχνικών εργασιών αποκατάστασης πάγκου κουζίνας, σε μισθωμένο διαμέρισμα από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στην Τρίπολη.

Τα υλικά  και οι τεχνικές εργασίες αποκατάστασης πάγκου κουζίνας που απαιτούνται να γίνουν προκειμένου το διαμέρισμα να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση που παραδόθηκε  στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα από τον ιδιοκτήτη είναι οι παρακάτω:

  • Αντικατάσταση πάγκου κουζίνας
  • Αντικατάσταση μεντεσέδων σε ξηλωμένα ντουλάπια
  • Αντικατάσταση κουτιού απορροφητήρα μελαμίνης

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (Ελάχιστες προδιαγραφές υλικών και εργασιών)

Ελάχιστες προδιαγραφές ύλης:

Πάγκος κουζίνας Διαστάσεις: 2,00m X 0,60m X 4cm ( πλάτος, βάθος, ύψος)

Χρώμα: εκρού και με στίγματα

Αντοχή: υλικό τύπου Durolac άνθυγρο και με επένδυση φορμάϊκας

Μεντεσέδες Salice me dubel φ10 ανοίγματος 110 °
Κουτί απορροφητήρα Κατασκευή με μελαμίνης 

Διαστάσεις: 0,96m X 0,35cm X 0,60m με 2 ράφια

Χρώμα: καρυδί

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, παρακαλούμε να μας αποστείλετε την οικονομική προσφορά σας, (υπόψη Δημήτρη Κολινιώτη , Τηλ.: 27570-22807 Fax: 27570-23230, e-mail: dkoliniotis@parnonas.gr)  είτε να την στείλετε ταχυδρομικώς  ή  να την παραδώσετε ιδιοχείρως στην διεύθυνση Αλ Σούτσου 2Α  Τρίπολη Τ.Κ . 22100 έως την Τετάρτη  21/11/2018 και ώρα 16:00.

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 380,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ.Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Δείτε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, εδώ.

|