Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τεχνικές εργασίες ξύλινων χωρισμάτων, για την κάλυψη των αναγκών του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στην Τρίπολη

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), καθώς και των λοιπών προγραμμάτων που υλοποιεί, προκειμένου να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της στην Τρίπολη, προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για τις παρακάτω τεχνικές εργασίες και την προμήθεια των παρακάτω υλικών που απαιτούνται για την διαμόρφωση των χώρων:

  • Κατασκευή διαχωριστικών παραβάν από Σουηδικό πεύκο βαμμένο σε χρώματα της επιλογής σας στις δύο όψεις. Διαστάσεις των επιφανειών: 190x 110, τεμ 2.
  • Κατασκευή διαχωριστικών παραβάν από Σουηδικό πεύκο βαμμένο σε χρώματα της επιλογής σας στις δύο όψεις. Διαστάσεις των επιφανειών: 180x 90, τεμ 6.
  • Κατασκευή κινητών διαχωριστικών παραβάν από Σουηδικό πεύκο βαμμένο σε χρώματα της επιλογής σας στις δύο όψεις. Διαστάσεις των επιφανειών: 180x 90, τεμ 2.

Στα χωρίσματα αυτά θα υπάρχει ξύλο μέχρι το ύψος των 95 cm όπου θα τοποθετηθεί τζάμι διαστάσεων 0,77×0,74 cm πάχους 4mm με γραμμή αμμοβολής.

  • Κατασκευή και τοποθέτηση πόρτας συρόμενης (φυσαρμόνικα), διαστάσεων 180Χ90 cm, τεμ 1.
  • Τραπεζάκι ξύλινο διαστάσεων 80x 52×40 cm.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 16/11/2018, ως εξής:

  • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται παραπάνω .

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 950,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

 

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το κείμενο της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

|