Ομάδα Καστανοπαραγωγών Πάρνωνα

Η παραγωγή καστάνου (500 τόνοι ετησίως στην περιοχή παρέμβασης), αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική δραστηριότητα για τον ορεινό όγκο του Πάρνωνα. Τα δάση της Καστανιάς αποτελούν εξαιρετικής σημασίας  φυσικά οικοσυστήματα αλλά  και σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της περιοχής. Το μεγαλύτερο μέρος του παραγωγής Καστάνου στο Πάρνωνα έχει πιστοποιηθεί ως βιολογικό προϊόν με τον Καν. 2092/91 και ένα σημαντικό τμήμα βρίσκεται  στο μεταβατικό στάδιο της πιστοποίησης.
Η δημιουργία ενός φορέα στήριξης του κάστανου στην περιοχή, υποκινήθηκε από τα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης Πάρνωνα, η οποία ανέλαβε ακολούθως  την πρωτοβουλία να προσεγγίσει και να ευαισθητοποιήσει τους παραγωγούς της περιοχής,  ώστε από κοινού να  δραστηριοποιηθούν για την αξιοποίηση του κάστανου, και να ωφεληθούν οικονομικά από αυτό το προϊόν. Ξεκίνησε  λοιπόν,  μια προσπάθεια ενημέρωσης  γύρω από το κάστανο  και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από μια συλλογική στήριξη του προϊόντος.
Με τις ενέργειες ενημέρωσης  και την τεχνική στήριξη της εταιρείας δημιουργήθηκε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καστανοπαραγωγών Πάρνωνα όπου σήμερα αριθμεί  πάνω από 30 μέλη με καταβολή έκαστος του ποσού των 1.500.000 δρχ. και  έχει έδρα στις Καρυές Λακωνίας. Μέχρι στιγμής εκτός από την επένδυση που έγινε με χρηματοδότηση από το Leader II «Δημιουργία μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας καστάνου», συνολικού προϋπολογισμού 78.500.000 δρχ. ο συνεταιρισμός έχει οργανώσει ημερίδες για την καστανοκαλλιέργεια, για την πιστοποίηση του προϊόντος ως βιολογικού (έχει πιστοποιηθεί από ΔΗΩ) καθώς και για τη δυνατότητα αναγνώρισης  του  προϊόντος  ως  Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης.
Ο Συνεταιρισμός στοχεύει στην επέκταση των δραστηριοτήτων της μονάδας για την τυποποίηση μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντος καθώς επίσης και να προβεί στην επεξεργασία του καστάνου και την παραγωγή προϊόντων που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στην εθνική αλλά και στις ξένες αγορές (marron glace, καστανάλευρο, κλπ.).
Επίσης, έχει αναπτυχθεί συνεργασία με το WWF (Mediterranean Programme Office) ένα Μεσογειακό Δίκτυο για τα μη ξυλώδη προϊόντα που προέρχονται από αειφορική διαχείριση δασών με τίτλο Δασική Συγκομιδή. Στο δίκτυο αυτό περιοχή αναφοράς για την Ελλάδα είναι ο Πάρνωνας  και προϊόν το κάστανο για το οποίο έχει εκπονηθεί λογότυπο του δικτύου και του προϊόντος. Το προϊόν διακινείται πλέον στις διεθνείς αγορές σε συσκευασίες και με το σήμα “μη ξυλώδες προϊόν από αειφορική διαχείριση δασών”.

|