Κεφαλάς Σπάρτη ΑΕ

Η Κεφαλάς- Σπάρτη Α.Ε. ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1988 από 23 αγρότες – βιοκαλλιεργητές ελιών Καλαμών και ελαιολάδου- όλοι τους κάτοικοι του οικισμού Κεφαλά, Δήμου Θεραπνών. Η εταιρεία κατέχει περίπου 2.500 χιλιάδες στρέμματα (51,5% του συνόλου στον Κεφαλά) πιστοποιημένης από τη ΔΗΩ βιολογικής καλλιέργειας (ελιές Καλαμών και ελαιοποιήσιμες), ενώ από τον ίδιο οργανισμό πιστοποίησης έχει πιστοποιηθεί και ως φορέας τυποποίησης – συσκευασίας  βιολογικών προϊόντων.

Σημαντικό ρόλο στη σύσταση της εταιρείας ήταν η  κινητοποίηση που έγινε στην περιοχή του Πάρνωνα από την Ομάδα Τοπικής Δράσης, για τη σπουδαιότητα της βιολογικής καλλιέργειας.  Σήμερα, η εταιρεία  αριθμεί  περί τα 35 μέλη, στην πλειοψηφία τους νέοι αγρότες και αποτελεί την πρώτη οργανωμένη παρέμβαση  πανελλαδικά  για βιολογική καλλιέργεια, ενώ άξιον αναφοράς αποτελεί η νομική μορφή του φορέα “ανώνυμη εταιρεία”  για τον αγροτικό χώρο.

Η ίδρυση της μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας ελιάς καλαμών βιολογικής καλλιέργειας που υλοποιήθηκε από την Κοινοτική πρωτοβουλία Leader II, συνολικού προϋπολογισμού 47.000.000 δρχ. στην περιοχή έρχεται να στηρίξει το βασικό σκοπό της εταιρείας  “την εμπορία βιολογικής – οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου και ελιάς, την επεξεργασία – τυποποίηση- εμφιάλωση  βιολογικής παραγωγής ελαιολάδου και την εμπορία εν γένει  οικολογικών – βιολογικών αγροτικών προϊόντων”.
Μακροχρόνια δε, η δράση αυτή καλείται να συσπειρώσει τους παραγωγούς των ελαιοκομικών προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας του οικισμού Κεφαλά και να οργανωθεί μια κοινή προσπάθεια προβολής και προώθησης των προϊόντων στην εγχώρια και διεθνή αγορά, έχοντας ήδη αποκτήσει επαφές στην αγορά και κατοχυρώσει εμπορικό σήμα.

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ εντάχθηκε και υλοποιείται επενδυτικό σχέδιο της Κεφαλάς Σπάρτη ΑΕ το οποίο αφορά επέκταση – εκσυγχρονισμό της μονάδας τυποποίησης – συσκευασίας ελιάς καλαμών και ελαιολάδου βιολογικής καλλιέργειας. Η επένδυση συμβάλλει στην αύξηση της δυναμικής του δευτερογενούς τομέα ο οποίος παρουσιάζει συμαντικές ελλείψεις στην περιοχή και αφετέρου αξιοποιεί τοπικό χαρακτηριστικό προϊόν ποιότητας (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης-ΠΓΕ).

|