Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια κουβερτών, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο — Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), προκειμένου να προμηθεύσει με κουβέρτες τις κατοικίες που προορίζονται για τη στέγαση των προσφύγων στην Τρίπολη, προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στην πώληση κουβερτών, να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για την προμήθεια 150 τεμαχίων( BLANKET, SYNTHETIC (Fleece) 1.5 x 2 m, High Thermal.)

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, οφείλουν κατ’ ελάχιστο να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (Ελάχιστες προδιαγραφές εξοπλισμού):

 

Τεχνικά  Χαρακτηριστικά κουβερτών – Ελάχιστες προδιαγραφές)

Υλικό: Οι συνθετικές κουβέρτες να είναι κατασκευασμένες από παρθένες ίνες από πολυεστέρα ή ακρυλικά υλικά.

Κατασκευή: Πλεκτές και στις δύο πλευρές.

Διαστάσεις/ μέγεθος: 150 x 200cm +3%/-1%

Βάρος: 500 – 850 g/m2

Χρώμα: σκούρο μπλε, γκρι ή καφέ

Περιεχόμενο: ISO 1833 σε ξηρό βάρος 100% παρθένο πολυεστέρα και / ή ακρυλικές ίνες ή πολυεστέρα / βαμβάκι.

Πάχος: ISO 5084  – 5 mm minimum (1KPa on 2000mm2)

Απώλεια βάρους μετά το πλύσιμο: Μέγιστο 5% μετά από 3 διαδοχικά πλύσιμο σε 30ºC

Οργανοληπτική εξέταση: Χωρίς επιβλαβή οργανικά συστατικά (VOC) – Κατάλληλο για ανθρώπινη χρήση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν oικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 12/10/2018, ως εξής:

  • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη δ/νση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
  • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
  • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται στον παραπάνω πίνακα.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 990,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%. Στην τιμή θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα έξοδα παράδοσης στην πόλη της Τρίπολης στην δ/νση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100,

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

 

Δείτε ή κατεβάστε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, εδώ

|