Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας

Ο Νομός Λακωνίας γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερη ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών. Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. στα πλαίσια της γενικότερης δράσης της κατά την εφαρμογή του προγράμματος Leader II στην περιοχή, για την στήριξη και προβολή των τοπικών προϊόντων, ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες για την οργάνωση των βιοκαλλιεργητών και την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Έτσι, με την στήριξη της Πάρνωνα Α.Ε. δημιουργήθηκε η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας, η οποία σήμερα αριθμεί 60 μέλη, αναπτύσσοντας δραστηριότητες στο χώρο της Βιολογικής Καλλιέργειας.

|