Επίσκεψη της Ρουμανικής αντιπροσωπείας στην έδρα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., στο Λεωνίδιο Αρκαδίας

Την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα υποδέχτηκε 15 άτομα- εκπροσώπους του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου της Ρουμανίας με στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΔ).
Το πρόγραμμα περιλάμβανε συνάντηση με την Ομάδα Τοπικής Δράσης του προγράμματος CLLD/LEADER στο Κέντρο Προβολής της Χλωρίδας του Πάρνωνα και παρουσιάσεις της εταιρείας και του τοπικού προγράμματος LEADER από τα στελέχη της εταιρείας.
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον Πύργο Τσικαλιώτη και στο μουσείο ανάδειξης της τσακώνικης αρχιτεκτονικής και στην συνέχεια επίσκεψη στο κτίριο της Φάμπρικας Πολιτισμού.
Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα καθώς και για τις διαδικασίες υλοποίησης του LEADER/CLLD και άλλων προγραμμάτων.

|