Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την υποβολή προτάσεων προμήθειας/ αγοράς οχήματος

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί, προτίθεται να προβεί σε αγορά μεταχειρισμένου οχήματος. Το μεταχειρισμένο όχημα που θα προμηθευτεί η Εταιρεία, θα πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

Κινητήρας

 • Καύσιμο: Diesel
 • Κυβισμός: έως 1.600cc
 • Κιβώτιο: Χειροκίνητο
 • Διαφορικό: 2×4 (FWD) – Επιθυμητό 4×4
 • Τύπος αμαξώματος: Crossover/SUV
 • Πόρτες: 5

Εξοπλισμός:

 • Αερόσακος οδηγού/συνοδηγού
 • Ηλεκτρικά παράθυρα
 • Ηλεκτρικοί καθρέφτες
 • ABS/ESP
 • Turbo
 • Κεντρικό κλείδωμα
 • Δισκόφρενα εμπρός/πίσω
 • CD player
 • Κλιματισμός A/C
 • Φώτα ημέρας
 • Τηλεχειριζόμενες κλειδαριές
 • Ζάντες αλουμινίου
 • Καινούρια ελαστικά ή με λίγα χιλιόμετρα

Επιθυμητά:

 • Χρονολογία: 2008 και μετά
 • Χιλιόμετρα: ≤130.000 km
 • Πλήρες αρχείο service
 • Χωρίς γρατζουνιές και χτυπήματα
 • Προβολείς ομίχλης
 • Ράγες οροφής
 • MP3, USB, Bluetooth, Hands-Free
 • Υπολογιστής ταξιδιού

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) ο οποίος θα περιλαμβάνει την οικονομική προσφορά συνοδευόμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές του οχήματος και την γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας και ατρακάριστου οχήματος, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., στο Λεωνίδιο Αρκαδίας Τ.Κ. 22300, μέχρι την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 17:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία» .

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας Ο.Τ.Α. για την υποβολή προτάσεων προμήθειας/ αγοράς οχήματος» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Συμμετοχή:

Φάκελο Συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν όσοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο των πωλήσεων οχημάτων (όχι ιδιώτες) και μπορούν να εκδώσουν και το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης.

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύος τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές.

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Ανώτατο ποσό της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 8.680,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπεύθυνος για τη διανομή της Πρόσκλησης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι ο κ. Παναγιώτης Γεωργοστάθης, στα τηλέφωνα 2757022807-8.

 

Λεωνίδιο, 26/09/2018
Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.
Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας

Mαρίνης Μπερέτσος

|