Πολιτιστικός Οργανισμός Πάρνωνα

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Πάρνωνα συστάθηκε έπειτα από πρόταση της Πάρνωνα Α.Ε  στους εκπροσώπους των πολιτιστικών φορέων της περιοχής, προκειμένου να αποτελέσει ένα σύγχρονο θεσμικό φορέα ο οποίος θα συντονίζει την πολιτιστική δράση και ανάπτυξη της περιοχής.

Δημιουργήθηκε έτσι ο Πολιτιστικός Οργανισμός Πάρνωνα που έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και δραστηριοποιείται στους νομούς Αρκαδίας και Λακωνίας με κύρια αναφορά στην οροσειρά του Πάρνωνα. Γενικός σκοπός της εταιρείας είναι η πραγματοποίηση προγραμμάτων και η ανάληψη πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του πολιτισμού και των πολιτιστικών δράσεων, στην ενίσχυση των ειδικών μορφών τουρισμού και στην γενικότερη ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης με έμφαση στα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Ο οργανισμός θα λειτουργεί σαν κέντρο επιτελικού σχεδιασμού, συντονισμού και εμψύχωσης των τοπικών φορέων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πολιτιστικής ανάπτυξης, ως φορέας τεχνικής στήριξης και παροχής χρηματοδοτικών ενισχύσεων ενώ θα υλοποιεί πρότυπες, επιδεικτικές και πιλοτικές ενέργειες. Αφετηρία δραστηριοποίησης του φορέα, αποτέλεσε το πρόγραμμα LEADER II και ειδικότερα η δράση «Διάδοση τοπικής πολιτιστικής παράδοσης» προϋπολογισμού 12.300.000 δρχ. που περιλάμβανε δράσεις όπως δημιουργία και παραγωγή διαφημιστικού υλικού, προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.

|