Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων/ Δημόσιες συμβάσεις», στην Μονεμβασία Λακωνίας

Με επιτυχία διεξήχθη το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με θέμα «Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων/ Δημόσιες συμβάσεις» που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. στο πλαίσιο των ενεργειών επιμόρφωσης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 «Απόθεμα Βιόσφαιρας. Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας» κατά το διήμερο 26-27 Ιουλίου στην Μονεμβασία Λακωνίας.

Παρουσιάσθηκαν εισηγήσεις στα θέματα, «Διαδικασία υποβολής προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα στο πλαίσιο της Ανοιχτής Πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020», «Εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων – Ν. 4412/2016» και «Οργάνωση Διοίκησης έργου σε ψηφιακή πλατφόρμα».

Το πρόγραμμα παρακολούθησαν δέκα (10) στελέχη από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων Νότιας Κυνουρίας, Μονεμβασίας, Ευρώτα, Ανατολικής Μάνης, ένα (1) στέλεχος της ΜΟΔ Α.Ε., 11 στελέχη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER 2014-2020.

Το πρόγραμμα σημείωσε επιτυχία τόσο στον αριθμό των συμμετεχόντων, όσο και στην ανάπτυξη των θεμάτων που παρουσιάστηκαν. Οι συμμετέχοντες ανταποκρινόμενοι έδειξαν έντονο ενδιαφέρον με ερωτήσεις και τοποθετήσεις κατά τη διάρκειά του.

Δείτε το δελτίο Τύπου του προγράμματος επιμόρφωσης σε .pdf μορφή, εδώ

|