ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στις 20/07/2018 δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της www.parnonas.gr την ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2018 με αριθμ. πρωτ. 1787/20-07-2018, για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου, με την ειδικότητα «Διερμηνέα Αραβικών» για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχής την 30/07/2018.

 

Η ημερομηνία υποβολής συμμετοχής στην ανωτέρω ανακοίνωση παρατείνεται μέχρι τη Τετάρτη 01/08/2018 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

 

Λεωνίδιο, 30/07/2018

Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Μαρίνης Μπερέτσος

Γενικός Διευθυντής

 

|