ΚΑΣΕΛ

«Δημιουργία βιοτεχνίας συσκευασίας και τυποποίησης ελαιολάδου στο Δ.Δ. Συκέας του Δήμου Μολάων»

Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο που αφορά τη δημιουργία Τυποποιητηρίου Ελαιολάδου στο Δ.Δ. Συκέας του Δ. Μολάων στο Νομό Λακωνίας από την Κοινοπραξία Αγροτικών Συνεταιρισμών Επιδαύρου – Λιμηράς (ΚΑΣΕΛ) στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+.

Η Κοινοπραξία αποτελεί νέο δυναμικό συλλογικό σχήμα στην περιοχή και πρόκειται για καινοτόμο προσπάθεια στην οργάνωση των τοπικών φορέων (μέλη της Κοινοπραξίας είναι οι πρωτοβάθμιοι Αγροτικοί Ελαιουργικοί Συνεταιρισμοί που καλύπτουν το μεγαλύτερο τμήμα της Ν.Α. Λακωνίας) καθώς και στην προβολή και προώθηση του ελαιολάδου που αποτελεί το κύριο προϊόν της περιοχής.

Η επένδυση υλοποιήθηκε σε ιδιόκτητη έκταση 9.769,29 τ.μ. στη θέση «Παλιόσπιτα» του Δ.Δ. Συκέας, Δήμου Μολάων. Εντός αυτής κατασκευάστηκε ισόγειο κτίριο συνολικής επιφάνειας 459,88 τ.μ. το οποίο διασπάται στο τμήμα παραγωγής και στο τμήμα των γραφείων και υποδοχής επισκεπτών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της Κοινοπραξίας συνίστανται κυρίως στην εμφιάλωση και διάθεση στην αγορά ποιοτικού ελαιολάδου Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) Λακωνία. Η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος διασφαλίζεται από την προμήθεια ποιοτικής πρώτης ύλης από τους συνεταιρισμούς-μέλη της κοινοπραξίας, τον καινούριο και σύγχρονης τεχνολογίας εξοπλισμό αποθήκευσης και εμφιάλωσης και την εφαρμογή συστήματος HACCP στην παραγωγική διαδικασία.

Παράλληλα, η διαμόρφωση τόσο του χώρου παραγωγής όσο και του χώρου των γραφείων σε χώρους επισκέψιμους από το κοινό, προσδίδει ποιοτικά χαρακτηριστικά στο προϊόν που αυξάνουν την προστιθέμενη αξία του.

Το εν λόγω έργο θα συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής αφού θα αξιοποιηθεί ένας από τους σημαντικότερους πλουτοπαραγωγικούς πόρους της περιοχής καθώς η υψηλή ποιότητα του Λακωνικού ελαιολάδου και τα ιδιαίτερα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά (άρωμα, γεύση, χρώμα, σταθερότητα) το καθιστούν περιζήτητο. Επιπλέον μπορεί να συμβάλλει άμεσα στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αφού θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα ενισχυθεί το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.

Παράλληλα, η ΚΑΣΕΛ είναι μέλος του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας που περιλαμβάνει τη δικτύωση ομοειδών – συμπληρωματικών επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στην περιοχή.

Με τη συνεργασία αυτή επιτυγχάνεται η ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και η δημιουργία ενιαίας ταυτότητας του δευτερογενούς και τριτογενούς προϊόντος της περιοχής, με βασικό μέλημα και προσανατολισμό στην παραγωγή, διάθεση και παροχή αναβαθμισμένου και ποιοτικού προϊόντος.

|