Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για τεχνικές εργασίες χωρισμάτων με γυψοσανίδες , στο παράρτημα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, στην Τρίπολη, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και λοιπών προγραμμάτων που υλοποιεί η εταιρεία

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), προκειμένου να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις του παραρτήματος της στην πόλη της Τρίπολης προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για τις παρακάτω τεχνικές εργασίες και την προμήθεια των παρακάτω  υλικών που απαιτούνται για την διαμόρφωση των χώρων :

Διαχωριστικά & οροφές γυψοσανίδας

 • Κατασκευή διαχωριστικών τοίχων στα γραφεία με απλή (1+1) γυψοσανίδα 12,5χιλ. & στις δύο όψεις των τοίχων, επί μεταλλικού σκελετού 7,5εκ. συνολικό πάχος τοίχων 10εκ. Επιμέτρηση επιφανειών = 52,00μ2
 • Κατασκευή διαχωριστικών τοίχων για την διαμόρφωση μπάνιων & σε απαιτούμενο ύψος για την δημιουργία παταριού, με (1+1) γυψοσανίδες 12,5χιλ. στις δύο όψεις τους & άνθυγρη εσωτερικά των μπάνιων, επί μεταλλικού σκελετού 7,5εκ. συνολικό πάχος τοίχων 10εκ. Επιμέτρηση επιφανειών = 10,00μ2
 • Κατασκευή οροφών στα μπάνια με άνθυγρη γυψοσανίδα 12,5χιλ. επί ενισχυμένου μεταλλικού σκελετού & τοποθέτηση κόντρα πλακέ για χρήση παταριού.Επιμέτρηση επιφανειών = 4,00μ2
 • Επεξεργασία επιφανειών (σπατουλάρισμα – τρίψιμο), αστάρωμα ένα χέρι & χρωματισμός δύο ή τρία χέρια στο επιθυμητό χρώμα.
 • Τοποθέτηση θυρών .Τοποθέτηση τεσσάρων θυρών στους νέους διαχωριστικούς τοίχους γυψοσανίδας, με κάσα αλουμινίου & πόρτα mdf επιθυμητού χρώματος .
 1. 2 τεμ. διαστάσεων 75εκ.χ 215εκ. στα μπάνια
 2. 1 τεμ. διαστάσεων 80εκ. χ 215εκ.  στα γραφεία
 3. 1 τεμ. διαστάσεων 90εκ. χ 215εκ.  στα γραφεία
 4. Κλειδαριές & πόμολα στις  πόρτες
 • Τοποθέτηση παραθύρων. Προμήθεια και τοποθέτηση 2 παραθύρων διαστάσεων 0,80μ. χ 1,20μ. και 0,80χ2,20 μ στους διαχωριστικούς τοίχους γυψοσανίδας των γραφείων, με προφίλ αλουμινίου χρώματος λευκό.
 • Κατασκευή κουζίνας. Προμήθεια και τοποθέτηση πάγκου κουζίνας με ανοξείδωτο νεροχύτη διαστάσεων 2,60μΧ0,60Χ0,86μ με κρεμαστό ντουλάπι διαστάσεων 0,80μΧ0,60Χ0,30μ με

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, έως την Πέμπτη  19/07/2018, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη Διεύθυνση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Ισχύς Προσφοράς:

Για ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Στις προσφορές που θα κατατεθούν θα πρέπει να αναγράφεται ο χρόνος ισχύς τους.

Διαδικασία Προμήθειας:

Απευθείας Ανάθεση με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των ειδών, όπως περιγράφεται παραπάνω .

Ανώτατο ποσό προσφοράς:

Το ανώτατο ποσό της συνολικής προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό 4.200,00 ευρώ  μη  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.

Πληροφορίες:

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση θα παρέχονται από τον κ Δημήτρη Κολινιώτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 27570 22807-8 και στο email: dkoliniotis@parnonas.gr.

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας

Μαρίνης Μπερέτσος

 

Δείτε το κείμενο της Πρόσκλησης σε pdf μορφή, εδώ

|