Κέντρο Προώθησης Αγροτουρισμού Πελοποννήσου

Πρόκειται για επενδυτικό σχέδιο που εντάχθηκε και υλοποιείται στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος ΚΠ LEADER+ με φορέα υλοποίησης την Εταιρεία “Πελοπόννησος – Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης”. Σκοπός του επενδυτικού σχεδίου είναι η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης των επισκεπτών, αλλά και η οργάνωση, προβολή και προώθηση του αγροτουριστικού προϊόντος και της τοπικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Κέντρο Πληροφόρησης θα δημιουργηθεί στο Δ.Δ. Επισκοπής Δήμου Τεγέας και θα συμβάλει στη διάχυση αλλά και βελτίωση του τουριστικού προϊόντος, στη στήριξη των ιδιοκτητών καταλυμάτων καθώς και στη διακίνηση πληροφοριών με σύγχρονα μέσα ώστε να είναι προσβάσιμες από κάθε ενδιαφερόμενο.

|