Πελοπόννησος – Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης

Η εταιρεία “Πελοπόννησος- Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης”, με έδρα την Τρίπολη, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2001 και έλαβε τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο σκοπό την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και κοινοτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων μέσω της συνεργασίας των αναπτυξιακών παραγόντων της περιφέρειας Πελοποννήσου (Τοπική Αυτοδιοίκηση, τοπικοί φορείς και αναπτυξιακές εταιρείες). Αποτελεί την Κεντρική Δομή Στήριξης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου στην Πελοποννήσο (Ο.Π.ΑΑ.Χ. – Άξονα 7 Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότητηση της Υπαίθρου 2000-2006» και Μέτρο 2.2.4 Περιφερειακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2000-2006).
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. μέσω του «Πελοπόννησος – Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης». ανέλαβε την υποστήριξη ως «Αντένα Νομού Αρκαδίας – Γραφείο Ο.Π.Α.Α.Χ. Πάρνωνα Α.Ε.» του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου Νότιας Αρκαδίας» – Ο.Π.Α.Α.Χ (Δήμοι Τυρού, Λεωνιδίου, Κοινότητα Κοσμά) που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υποστήριξη μέρους του Ο.Π.Α.Α.Χ περιοχής «Πάρνωνα» (Δήμο Βόρειας Κυνουρίας) και Ο.Π.Α.Α.Χ. περιοχής «Αλαγονίας» (Δήμο Φαλαισίας) που ανήκει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση του Κέντρου «Πελοπόννησος» και ο Γενικός Διευθυντής της είναι ο Υπεύθυνος Έργου των Δομών Στήριξης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Ο.Π.Α.Α.Χ) στα πλαίσια της σχετικής έγκρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

|