Συμμετοχή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο Διεθνές Συνέδριο για την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER/CLLD με τίτλο ” TO ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2020 + “, που πραγματοποιήθηκε στην Αλμπένα της Βουλγαρίας

Μετά την επιτυχή διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 στην πόλη Pravets της Βουλγαρίας, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα προσκλήθηκε για άλλη μία φορά από το Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών της Βουλγαρίας και τον επικεφαλής του τμήματος LEADER, κ. Stefan Spasov να συμμετάσχει στο Διεθνές Συνέδριο για το μέλλον της προσέγγισης LEADER 2020+, στις 4- 7/06/ 2018 στην Αλμπένα.
Βασικός σκοπός του συνεδρίου, στο οποίο συμμετείχαν περισσότερα από 200 άτομα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εκπρόσωποι Διαχειριστικών Αρχών, Ενώσεων LEADER και Ομάδων Τοπικής Δράσης ήταν η περαιτέρω επεξεργασία των προκλήσεων της εφαρμογής του LEADER / CLLD κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού 2014-2020, το μέλλον της προσέγγισης LEADER / CLLD, η υποστήριξη για την υλοποίηση του LEADER στις υποψήφιες χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και προτάσεις συνεργασίας από τις ΟΤΔ.
Η επίσημη έναρξη του Συνεδρίου στις 04/06 ξεκίνησε με την ομιλία καλωσορίσματος του επικεφαλής του τμήματος LEADER, κ. Stefan Spasov και το μήνυμα του κ. Phil Hogan- Επιτρόπου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης που διατύπωσε η κ. Christina Kirketerp de Viron – Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τμήμα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακολουθήσαν οι ομιλίες από τους: Δρ Lozana Vasileva- Υφυπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Δασών, κα Maria Botelho- Πρόεδρος της ELARD, κα. Donka Mihalova- Αντιπρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Δήμων της Βουλγαρίας, κα. Neli Kadieva – Επικεφαλής του Εθνικού Δικτύου LEADER της Βουλγαρίας, κ. Nikolay Angelov -Δήμαρχος του Balchik και κ. Valentin Dimitrov – Δήμαρχος του Γενικού Τοσέβου.
Την ίδια μέρα το πρόγραμμα περιλάμβανε συνάντηση για τις μελλοντικές κατευθύνσεις της αγροτικής ανάπτυξης με την παρουσίαση από τον κ. Roman Haken, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με γενικότερες κατευθύνσεις στη μελλοντική χάραξη πολιτικής. Ακολούθησε η παρουσίαση της κας Christiane Kirketerp από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κοινή γεωργική πολιτική μετά το 2020.
Τη δεύτερη μέρα 05/06 το πρόγραμμα περιλάμβανε συνάντηση για την τρέχουσα κατάσταση στην ΕΕ με παρουσιάσεις από την κα. Kristiina Tammets, Aντιπρόεδρο της ELARD από την Εσθονία, κα. Marion Eckardt από τη Σουηδία, τον καθηγητή κ. Ryszard Kaminski από την Πολωνία και τον κ. Stefan Spasov. Η θεματική ενότητα σχετικά με τον ρόλο της προσέγγισης bottom-up στο πλαίσιο ανανέωσης των κεφαλαίων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων περιελάμβανε παρουσιάσεις του κ. Roman Haken σχετικά με τη διερευνητική γνωμοδότηση LEADER / CLLD που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, του κ. Radim Sršen από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με τις γνωμοδοτήσεις της και τέλος την παρουσίαση της κα Elitsa Zhivkova, Υπεύθυνη προγράμματος του Βουλγαρικού ΠΑΑ LEADER / CLLD για την νέα προσέγγισης της κοινής γεωργικής πολιτικής 2020+. Ακολούθησε συνεδρίαση για το μέλλον του LEADER / CLLD και παρουσιάσεις από εκπροσώπους διάφορων ΟΤΔ: κ. Kaloyan Stoychev-Βουλγαρία, κ. Francois Galabrun – Γαλλία, κ. Pal Hajas- Ουγγαρία , κα Alina Baba- Ρουμάνια, κ. Enzo Reali – Ιταλία. Τέλος η κ. Kristina Tammets αναφέρθηκε στις έρευνες της ELARD για το LEADER / CLLD, στη Δήλωση του Tartu και στο έγγραφο θέσης που επιβεβαίωσε η Γενική Συνέλευση της ELARD. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με παρουσιάσεις σχετικά με τη στήριξη της υλοποίησης του LEADER για τις υποψήφιες χώρες από τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία από την κ. Iwona Lisztwan, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τμήμα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και από τους εκπροσώπους της Μολδαβίας, κα Galina Petrachi – Επικεφαλής Αγροτικής Ανάπτυξης, κα. Victoria Ivancioglo από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών Μολδαβίας και κ. Zaharii Dolomamji από την ΟΤΔ Gagauz Koraflari.
Τέλος, το πρόγραμμα περιελάμβανε προτάσεις των ΟΤΔ για διακρατικές συνεργασίες: από τον κ. Sergin Bodrug σχετικά με την πρόταση Εσθονίας-Μολδαβίας με τίτλο “Εισαγωγή και εφαρμογή των αρχών της CLLD στη Μολδαβία” και από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα με παρουσίαση από τον κ. Σωτήριο Μπόλη, Σύμβουλο Ανάπτυξης για το Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας με τίτλο “Balkan cheese”.
Η τελευταία μέρα 6/06 ήταν αφιερωμένη σε επισκέψεις στα αξιοθέατα της περιοχής : Οινοποιείο στη Βάρνα, αγρόκτημα μυδιών και σπίτι μελιού.
Η ελληνική συμμετοχή στο Συνέδριο αποτελούνταν από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα (κ. Σπυρίδων Φλώρος – Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας και Προέδρος ΕΔΠ LEADER/ CLLD, κ. Μαρίνης Μπερέτσος – Γενικός Διευθυντής, κ. Σωτήρος Μπόλης – Σύμβουλος Ανάπτυξης και κα. Ivana Kalaver- Στέλεχος), την Αναπτυξιακή Ολυμπίας (κ. Νικόλαος Θεοφιλόπουλος- Γενικός Διευθυντής, κα. Αναστασία Γκάβου – Οικονομολόγος) και ο κ. Παναγιώτης Πάτρας, Eμπειρογνώμονας Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος εκπροσωπεί σήμερα το Υπουργείο Γεωργίας και Βιομηχανίας Τροφίμων στη Μολδαβία.
Το διεθνές συνέδριο περιελάμβανε διάφορες γευστικές δοκιμές τοπικών τροφίμων και ποτών καθώς και πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με παραδοσιακούς χορούς.
Το συνέδριο είχε άρτια διοργάνωση και επιτυχία, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για το μέλλον της προσέγγισης LEADER 2020+.

 

|