Πίνακας κατάταξης των υποψήφιων για πρόσληψη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1149/10-05-2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  ανακοινώνει τον Πίνακα Κατάταξης των υποψήφιων για πρόσληψη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1149/10-05-2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ενός (1) ατόμου για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον Δήμο Τρίπολης.

Ο πίνακας κατάταξης, οι σχετικές εισηγήσεις και το πρακτικό της Επιτροπής εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την αριθ. 10/29-05-2018 συνεδρίαση.

Ο πίνακας κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (www.parnonas.gr) χωρίς να δημοσιοποιείται το όνομα των υποψηφίων, στη θέση της οποίας δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

Ακολουθεί ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων:

|