Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1148/10-05-2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου δύο (2) ατόμων για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ  ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1148/10-05-2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου δύο (2) ατόμων για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον Δήμο Τρίπολης.

Οι πίνακες κατάταξης, οι σχετικές εισηγήσεις και το πρακτικό της Επιτροπής εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την αριθ. 10/29-5-2018 συνεδρίαση.

Οι πίνακες κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (www.parnonas.gr) χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

Ακολουθούν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων:

|