Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας

Η Εταιρεία «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η οποία ιδρύθηκε στις 30/12/1999 με την επωνυμία «Τοπικό Σύμφωνο για την Ελιά και το Ελαιόλαδο» κατά την υλοποίηση της Κ.Π. LeaderII με πρωτοβουλία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. και κύριο αντικείμενο την προβολή του ελαιολάδου και των προϊόντων της ελιάς μέσα από τεκμηριωμένες επιστημονικές απόψεις σχετικά με τη διατροφική τους αξία και τη συμβολή τους στην υγιεινή διατροφή του ατόμου. Ύστερα από την Γενική Συνέλευση της 11/03/2003 η εταιρεία διευρύνθηκε και μετονομάστηκε σε «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» με κύριο σκοπό την ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής δίνοντας έμφαση στα θέματα ποιότητας στον τουρισμό συμπεριλαμβάνοντας την ανάδειξη και επιτόπου διάθεση τοπικών προϊόντων. Έδρα της σήμερα είναι η Γκοριτσά Λακωνίας. Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματιών ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων της ευρύτερης περιοχής του Πάρνωνα για την καλύτερη προβολή της αλλά και των προϊόντων της, τη διαμόρφωση ταυτότητας στο τοπικά παραγόμενο τουριστικό προϊόν και στη διευκόλυνση των επισκεπτών στην αναγνωρισιμότητα των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με ταυτόχρονη προώθηση της επιτόπου διάθεσης αυτών.

|