Περιοχή Παρέμβασης

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος LEADER+ περιλαμβάνει τους παρακάτω Δήμους και Κοινότητες:

Νομός Αρκαδίας: Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Δ. Τεγέας, Δ. Σκιρίτιδας, Δ. Τυρού, Δ. Λεωνιδίου, Δ. Φαλαισίας, Κοιν. Κοσμά

Νομός Λακωνίας: Κοιν. Καρυών, Δ. Οινούντος, Δ. Θεραπνών, Δ. Σπάρτης, Δ. Πελλάνας, Δ. Μυστρά, Δ. Φάριδος, Δ. Σμύνους, Δ. Κροκεών, Δ. Γερονθρών, Δ. Νιάτων, Δ. Ζάρακα, Δ. Μολάων, Δ. Μονεμβάσιας, Δ. Έλους, Δ. Σκάλας, Δ. Ασωπού, Δ.Βοιών και Kοιν. Ελαφονήσου.

Από τους παραπάνω Δήμους η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ εφαρμόζεται μόνο στα ορεινά και μειονεκτικά Δημοτικά Διαμερίσματα τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Επικάλυψη περιοχών με τα ΟΠΑΑΧ

Σε ορισμένους Δήμους της περιοχής παρέμβασης εφαρμόζονται τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικών Χώρων (ΟΠΑΑΧ). Στους Δήμους αυτούς, υπάρχουν περιορισμοί ως προς την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος LEADER+,  οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό δελτίο κάθε προκήρυξης. Οι Δήμοι στους οποίους εφαρμόζονται τα ΟΠΑΑΧ είναι οι εξής: Δ. Βόρειας Κυνουρίας, Δ. Τυρού, Δ. Λεωνιδίου, Δ. Φαλαισίας, Κοιν. Κοσμά, Δ. Θεραπνών, Δ. Γερονθρών, Δ. Νιάτων, Δ. Ζάρακα και Κοιν. Καρυών.

Στον επισυναπτόμενο πίνακα όπου παρουσιάζεται το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του ΕΠ ΚΠ LEADER+ επισημαίνεται και η διάκριση των επικαλυπτόμενων περιοχών με τα ΟΠΑΑΧ και των καθαρών περιοχών LEADER+ σε επίπεδο Δήμων και Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Επισυναπτόμενα

Πίνακας Περιοχής Παρέμβασης

|