Αγροτουριστική Α.Ε.

Η «Αγροτουριστική Α.Ε.» ιδρύθηκε το 2001, ως ανώνυμη εταιρεία δημόσιου συμφέροντος. Η πλειοψηφία των μετοχών της ανήκει στα «Ελληνική Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» ενώ ισχυρός μέτοχος είναι η Αγροτική Τράπεζα, έτσι ώστε να διασφαλίζει το δημόσιο χαρακτήρα της εταιρείας.  Οι στόχοι της εταιρείας είναι: η προώθηση ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού και αγροτουρισμού, επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ανάδειξη της ελληνικής  ταυτότητας των ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών της ήπιας  τουριστικής ανάπτυξης της υπαίθρου, κινητοποίηση των παραγωγικών, πολιτισμικών και αναπτυξιακών δυνάμεων του τόπου, συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο  οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου, προώθηση του αναγκαίου θεσμικού οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου την ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού – αγροτουρισμού, ποιοτική αναβάθμιση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων αυτών.

Αγροτουριστική ΑΕ
Νίκης 2, Αθήνα 10563
Ιστοσελίδα: www.agrotour.gr

|