Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 324/20-02-2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου έντεκα (11) ατόμων για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli»

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ανακοινώνει τους Οριστικούς Πίνακες Κατάταξης των υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 324/20-02-2018 Ανακοίνωσης για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου έντεκα (11) ατόμων για τη στελέχωση της εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τον Δήμο Τρίπολης.

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, οι σχετικές εισηγήσεις και το πρακτικό της Επιτροπής εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την αριθ. 6/23-4-2018 συνεδρίαση.

Οι πίνακες κατάταξης του υπό πρόσληψη προσωπικού, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα (www.parnonas.gr) χωρίς να δημοσιοποιούνται τα ονόματα των υποψηφίων, στη θέση των οποίων δημοσιεύεται ο αριθμός πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης.

 

Ακολουθούν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων:

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 101

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 102

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 103

ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 104

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ή ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 105

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΑΡΑΒΙΚΩΝ 106

ΔΙΕΡΜΗΝΕΑΣ ΦΑΡΣΙ 107

ΔΕ ΕΠΟΠΤΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 108

ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ 109

 

|