Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης κατοικιών/διαμερισμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ για τις ανάγκες του Έργου «Διαμονή και βοήθεια σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Τρίπολη – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», του Προγράμματος ESTIA, που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά, προκειμένου να ασφαλίσει 50 κατοικίες/ διαμερίσματα με μέσο όρο εμβαδού 80 τ.μ. που προορίζονται για τη στέγαση των προσφύγων στην Τρίπολη.

Οι προσφορές για την ασφάλιση των κατοικιών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις εξής καλύψεις:

Α) Απώλεια σπιτιού:

 • Πυρκαγιά
 • Πτώση κεραυνού
 • Έκρηξη (φυσική – χημική)
 • Πτώση αεροσκαφών
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Αστική ευθύνη πυρκαγιάς
 • Έξοδα κατεδάφισης, εκκαθάρισης, απομάκρυνσης ερειπίων
 • Ζημιές από καπνό

Β) Αστική Ευθύνη των ενοικιαστών .

 • Σωματικές Βλάβες 50.000 ευρώ
 • Ομαδικό 50.000 ευρώ
 • Υλικές Ζημιές 50.000 ευρώ
 • Ανώτατο όριο ευθύνης κατ’ έτος 200.000 ευρώ

Ανώτατο ποσό προσφοράς: Τελικό μεικτό ασφάλιστρο έως 4.400,00€ για τη χρονική διάρκεια από 20-04-18 έως 31/12/2018.

Οι ενδιαφερόμενοι που ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις καλούνται να υποβάλλουν τεχνική προσφορά ή φυλλάδια και οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 23/04/2018, ως εξής:

 • Στα γραφεία του Παραρτήματος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στη δ/νση Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 08:00-16:00.
 • Ταχυδρομικώς στην Ταχυδρομική Διεύθυνση: Παράρτημα Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, Αλ. Σούτσου 2Α, Τ.Κ. 22100, Τρίπολη Αρκαδίας.
 • Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση dkoliniotis@parnonas.gr, στο οποίο επισυνάπτεται (υπογεγραμμένο) το αρχείο της οικονομικής προσφοράς, ψηφιακά σαρωμένο (σε μορφή pdf ή jpg).

Δείτε το αναλυτικό κείμενο της Πρόσκλησης, εδώ.

|