Έναρξη υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2018: Δευτέρα 26 Μαρτίου

Αγαπητοί Αγρότες  – κτηνοτρόφοι,

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ , σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγροτοκτηνοτρόφων Λεωνιδίου «Ο Άγιος Λεωνίδας», σας ανακοινώνει ότι πιστοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΚΥΔ- ΟΣΔΕ) για την τριετία 2018-2020, με περιοχή δράσης το νομό Αρκαδίας.

Από την Δευτέρα 26 Μαρτίου η Αναπτυξιακή Πάρνωνα A.E., συμβάλλοντας στην υποστήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας, αρχίζει την ενημέρωση και την υποδοχή των στοιχείων για την υποστήριξη και την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) ΟΣΔΕ, για το 2018. Με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις, καθώς και εκείνες των Μέτρων Αγροτικής Ανάπτυξης που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα σε συνεργασία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αγροτοκτηνοτρόφων Λεωνιδίου,  για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων αγροτών – κτηνοτρόφων, έχει δημιουργήσει Ομάδα Έργου από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, που θα λειτουργεί καθημερινά στο Λεωνίδιο και κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης στον Τυρό για την εξυπηρέτηση της ΔΕ Τυρού.

Για την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν καθημερινά τα γραφεία του Συσκευαστηρίου (θέση Μύλοι Λεωνιδίου) του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγροτοκτηνοτρόφων Λεωνιδίου «ο Άγιος Λεωνίδας» κατά τις ώρες  9:00 -15:00 και να εξυπηρετηθούν από τους συνεργάτες μας. Επισημαίνεται ότι η εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων της ΔΕ Τυρού θα γίνεται με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, σε αγαστή συνεργασία με τους  τοπικούς  Αγροτικούς Συνεταιρισμούς Λεωνιδίου και Τυρού, έχει θέσει ως στόχο την βέλτιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση των αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής μας. Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι αγρότες– κτηνοτρόφοι και να μην υπάρχει μεγάλος χρόνος αναμονής θα προγραμματίζονται ραντεβού στα σημεία υποδοχής των δηλώσεων, δυο ημέρες πριν για τον κάθε ένα αγρότη – κτηνοτρόφο που θέλει να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης ΟΣΔΕ.

Σε περιπτώσεις  που κάποιος ενδιαφερόμενος θελήσει να κλείσει με δική του πρωτοβουλία ραντεβού, λειτουργούν δύο σταθερές τηλεφωνικές γραμμές στα τηλέφωνα  2757022606 και 2757022807 για την εξυπηρέτηση του.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει κάθε δικαιούχος μαζί του είναι τα παρακάτω:

  1. Εκκαθαριστικό εφορίας 2017
  2. Αντίγραφο δυο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο
  3. Βιβλιάριο ΟΓΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα (Αντίγραφο 1ης σελίδας)
  4. Α.Μ.Κ.Α.
  5. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιάριου τράπεζας (Να αναγράφεται απαραίτητα ο ΙΒΑΝ)
  6. Φωτοτυπίες ενοικιαστηρίων (Να αναγράφεται απαραίτητα ο Α.Τ.ΑΚ)
  7. Έντυπο Ε9 ή συμβόλαιο αγοράς (Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια)
  8. Δελτίο Εμβολιασμού (Δ.Ε.) ή Δελτίο Ορολογικού Ελέγχου (Δ.Ο.Ε.) του προγράμματος βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων
  9. Μητρώο i. Αμπελουργικό ii. Ελαιοκομικό iii. Μελισσοκομικό iv. Αιγοπροβάτων v. Βοοειδών.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη, ενώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, θα επιβληθεί ποινή 1% επί της δικαιούμενης ενίσχυσης (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων).

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Για  την Αναπτυξιακή Πάρνωνα

Δημήτρης Κολινιώτης

|