1ο Newsletter του Neets On Board

shade.gif

Διαβάστε εδώ το 1ο Newsletter του Προγράμματος Neets On Board και ενημερωθείτε σχετικά με το έργο, την περιοχή παρέμβασης,τους εταίρους, τους στόχους και τις δράσεις

|