Πρόγραμμα LEADER: Λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερη συνεργασία ζητούν οι φορείς

Απλούστερες διαδικασίες αιτήσεων και ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά είναι οι προτεραιότητες για τη βελτίωση των προγραμμάτων Leader, σύμφωνα με την έρευνα του δικτύου ENRD που παρουσιάστηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 μέλη κράτη της ΕΕ, ενώ το 72% των απαντήσεων προήλθε από τους ίδιους τους υπευθύνους των ομάδων τοπικής δράσης (ΟΤΔ).

Μεταξύ των μεγαλύτερων ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στα προγράμματα LEADER είναι η γραφειοκρατία, οι χρηματοδοτικές και διοικητικές απαιτήσεις, η χρονοβόρα και συνεχής διαδικασία υποβολής εκθέσεων, οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ τοπικών φορέων και οι συνεχείς αλλαγές στους κανονισμούς.

«Τα διαχειριστικά πλαίσια και οι κανονισμοί είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, για τις μικρές κοινωνίες που εφαρμόζεται το LEADER. Δίνουν δε, πιο πολύ έμφαση στην τιμωρία με αποτέλεσμα να μετατοπίζεται το βάρος από τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την τοπική καινοτομία στην διαχείριση. Όπως αναφέρεται και στη γνωμοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομικής και κοινωνικής επιτροπής, αυτό καταστρέφει και την εμπιστοσύνη και τον καλό τοπικό διάλογο» σχολίασε ο Στάθης Κεφαλίδης, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Ροδόπης A.E. – Συντονιστής CLLD Ροδόπης- Ξάνθης.

«Είμαστε στο 2018, δυο χρόνια πριν την τυπική λήξη του προγράμματος, και στην Ελλάδα καμία ΟΤΔ δεν έχει καταφέρει να δημοσιεύσει πρόσκληση. Το πλαίσιο χρειάζεται απλοποίηση ώστε να αξιοποιηθούν ταχύτερα και πιο αποδοτικά οι διαθέσιμοι πόροι» επεσήμανε ο Στράτος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Νήσων Αττικής.

Για τις ΟΤΔ προτεραιότητα αποτελεί η επένδυση στην συνεργασία και την καινοτομία, αντί για τη συνεχή σύνταξη εκθέσεων για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση. «Θέλουμε οι έλεγχοι να γίνονται περισσότερο στις επενδύσεις και λιγότεροι στα έγγραφα. Αυτό θα μας ωφελήσει όλους και περισσότερο τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στην ύπαιθρο», δήλωσε ο Μαρίνης Μπερέτσος Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου LEADER.

«Ένα πιο ευέλικτο αξιόπιστο και έξυπνο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχων, θα δίνει περισσότερο χρόνο στις ΟΤΔ να ασχολούνται περισσότερο με την εφαρμογή την κινητοποίηση συμβουλευτική και επιμόρφωση των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα την ανάδειξη τοπικών ιδεών που μπορούν να εξελιχθούν σε επιχειρηματικά σχέδια», σχολίασε ο κ. Κεφαλίδης.

Η έρευνα κατέληξε ότι για να βελτιωθούν τα προγράμματα LEADER συνολικά, είναι απαραίτητη η καλύτερη αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των φορέων υλοποίησης και η υποστήριξη νέων ιδεών. «Τα προγράμματα leader είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα και αποδοτικά καθώς σχεδιάζονται από την τοπική κοινωνία και, συνεπώς, είναι πιο κοντά στις πραγματικές της ανάγκες. Δυστυχώς, όμως, οι διαχειριστικές αγκυλώσεις είναι μεγάλες και αυξάνονται διαρκώς» δήλωσε ο κ. Χαρχαλάκης.

Πηγή: www.euractiv.gr

|