Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση διαμερισμάτων /οικιών από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ στο πλαίσιο του Έργου «Πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο – Accommodation and assistance to asylum seekers and refugees in Tripoli», που υλοποιείται βάσει της από 01-02-2018 συμφωνίας συνεργασίας με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης (αρ. σύμβασης GRC01/2018/0000000164), με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλεί οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο να υποβάλει οικονομική προσφορά για τη μίσθωση διαμερισμάτων/οικιών στην πόλη της Τρίπολης, με σκοπό την προσωρινή φιλοξενία αιτούντων άσυλο.

Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO) και αφορά τη δημιουργία θέσεων υποδοχής για 300 πρόσφυγες αιτούντες άσυλο, μέσω της ενοικίασης 50 διαμερισμάτων στην πόλη της Τρίπολης και την παροχή ολοκληρωμένης στήριξης στους ωφελούμενους, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, παραπομπή σε ιατρική και νομική στήριξη, υποστήριξη διερμηνείας και βοήθεια για τις μετακινήσεις τους.

Τα διαμερίσματα θα πρέπει να ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • να έχουν επαρκή χώρο διαβίωσης, ικανό να στεγάσει 6 άτομα, τα οποία θα μπορούν να εναλλάσσονται ανάλογα με την πορεία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου ή μετεγκατάστασης και να έχουν επιφάνεια κατά μέσο όρο 60-90 τ.μ.,
  • να βρίσκονται εντός της πόλης της Τρίπολης,
  • να βρίσκονται σε τοποθεσία, η οποία θα διασφαλίζει την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και υποδομές (νοσοκομείο, κοινωφελείς δομές, σουπερ-μάρκετ και αγορές αγαθών, στάση αστικής συγκοινωνίας),
  • να διαθέτουν καλές συνθήκες υγιεινής, μπάνιο, φρέσκο και επαρκή αερισμό, φυσικό φωτισμό, πόσιμο νερό και σύνδεση με υποδομές αποχέτευσης,
  • να διαθέτουν ή να υπάρχει πρόβλεψη για επαρκή θέρμανση, κλιματισμό και ζεστό νερό,
  • να έχουν ή να αποκτήσουν εγκαίρως τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την ενοικίαση ακινήτων, όπως αυτά ορίζονται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο (πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου, ενεργειακής απόδοσης),
  • είναι επιθυμητή η πρόσβαση σε αυτά των ατόμων με κινητικά προβλήματα.

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα θα αναλάβει την πληρωμή των λογαριασμών ΔΕΚΟ και των κοινοχρήστων και την πλήρη αποκατάσταση τυχόν ζημιών που θα προκληθούν στα διαμερίσματα/οικίες, μετά το πέρας της σύμβασης. Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα διαρκεί έως τις 31/12/2018, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης του αριθμού αναζητούμενων κατοικιών και για αυτό ενθαρρύνονται οι ιδιοκτήτες να τις υποβάλλουν το ταχύτερο δυνατόν.

Τα πρώτα 15 διαμερίσματα θα εξεταστούν και θα επιλεγούν με βάση τις αιτήσεις που θα υποβληθούν, έως 02-03-2018 και θα γίνει σύναψη συμβολαίου εντός Μαρτίου. Τα υπόλοιπα 15 διαμερίσματα θα επιλεγούν και θα εξεταστούν εντός Μαρτίου και θα γίνει σύναψη συμβολαίου την 01-04-2018 και τα τελευταία 20 διαμερίσματα εντός Απριλίου και θα γίνει σύναψη συμβολαίου την 01-05-2018.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ απευθυνθείτε στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, καθημερινά και ώρες 09:00-17:00 ή στο γραφείο που έχει παραχωρήσει ο Δήμος Τρίπολης, στο ισόγειο του Δημαρχείου (Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας), καθημερινά και ώρες 08:00-15:00 ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας www.parnonas.gr ή του Δήμου Τρίπολης www.tripolis.gr

 

! Για να δείτε το κείμενο της περίληψης της Πρόσκλησης, πατήστε εδώ

! Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις ελάχιστες προδιαγραφές, τις λεπτομέρειες μίσθωσης κτλ, μπορείτε να δείτε εδώ

! Για να κάνετε λήψη της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (doc μορφή), πατήστε εδώ

|