Δεύτερη διακρατική συνάντηση περιοχών Αποθέματος Βιόσφαιρας (Ελλάδα-Εσθονία)

Στις 14-18 Σεπτεμβρίου 2017, συνεργάτες του LEADER/CLLD από την ΟΤΔ Πάρνωνα που δραστηριοποιείται στην Ανατολική Πελοπόννησο (Ελλάδα) επισκέφθηκαν τα νησιά Hiiumaa και Saaremaa στην Εσθονία. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, απόψεων και ιδεών, σχετικά με το Πρόγραμμα Man and Biosphere (ΜΑΒ) της UNESCO, καθώς τμήμα της Ανατολικής Πελοποννήσου θα υποβάλει αίτηση αναγνώρισης/πιστοποίησης της περιοχής αυτής ως Απόθεμα Βιόσφαιρας (Biosphere Reserve-BR). Η περιοχή του προγράμματος του Δυτικού Εσθονικού Αρχιπελάγους διαθέτει αυτό το πιστοποιητικό από το 1989. Σήμερα, υπάρχουν 669 περιοχές pagkosm;ivw, χαρακτηρισμένες ως BR, καθιστώντας τα εσθονικά νησιά ένα από τα παλαιότερα BR και μοναδικά μέρη στον κόσμο.

Η ελληνική αποστολή απαρτιζόταν από την Χριστίνα Καλάθα, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, υπεύθυνη έργου για την αναγνώριση της περιοχής ως Απόθεμα Βιόσφαιρας (Biosphere Reserve) και τον Χρήστο Γεωργίτση, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενος Τμήματος Έργων της τεχνικής υπηρεσίας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.. Η επίσκεψη ήταν μια συνέχεια της πρώτης συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στα νησιά Hiiumaa και Saaremaa, στο πλαίσιο προπαρασκευής του σχεδίου διακρατικής συνεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και των επισκέψεων στα νησιά Hiiumaa και Saaremaa, έγινε παρουσίαση της χαρακτηρισμένης περιοχής της Εσθονίας ως ΒR και επίσκεψη σε επιλεγμένες  τοποθεσίες, ενώ παράλληλα συμφωνήθηκε το περιεχόμενο και οι δράσεις του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας.

Δελτίο Τύπου (ΕΝ)
Παρουσίαση του Αποθέματος Βιόσφαιρας Saaremaa & Hiiumaa (ΕΝ)
Πηγή: Δελτίο Τύπου Hiiumaa LAG

|