Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα συμμετέχει στο 1ο Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO (2017 MAB Youth Forum), για το πρόγραμμα ΜΑΒ (Man And Biosphere)

Ημ/νία: Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017 – Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Ιταλία, Delta Po (Βενετία)

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε., με αφορμή το νέο της Διακρατικό Πρόγραμμα «Η αξία του Αποθέματος Βιόσφαιρας στην τοπική κοινότητα» του Τ.Π.LEADER/CLLD, που αποσκοπεί στην ένταξη και αναγνώριση μέρους της Ανατολικής Πελοποννήσου ως Απόθεμα Βιόσφαιρας (Biosphere Reserve), συμμετείχε στο 1ο Παγκόσμιο Φόρουμ Νεολαίας της UNESCO (2017 MAB Youth Forum), εκπροσωπώντας τη χώρα μας και την περιοχή μας. Η ελληνική αποστολή απαρτιζόταν από 5 άτομα:

 • Νίκος Γκατζιούρας
  Απόθεμα Βιόσφαιρας «Όλυμπος»
 • Αντώνης Τσακιράκης
  Απόθεμα Βιόσφαιρας «Φαράγγι Σαμαριάς»
 • Αλεξάνδρα Ψαρολόγου, Παναγιώτης Γεωργοστάθης
  Απόθεμα Βιόσφαιρας «Όρος Πάρνωνας και Κάβος Μαλέας» (προτεινόμενο)
 • Αναστασία Μιρλή
  Απόθεμα Βιόσφαιρας «Δέλτα Ποταμού Νέστου» (προτεινόμενο)

Το φόρουμ υλοποιήθηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Δέλτα του Πάδου Ποταμού (Delta del Po), το οποίο είναι χαρακτηρισμένο ως Απόθεμα Βιόσφαιρας από την UNESCO, τις ημερομηνίες 18-23 Σεπτεμβρίου 2017 και συμμετείχαν 282 νέοι έως 35 ετών (φοιτητές, επιστήμονες, επιχειρηματίες, μέλη φορέων & υπηρεσιών) από 85 διαφορετικές χώρες!

Οι νέοι, οι οποίοι είναι το μέλλον των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας και πρέπει να τους δίνεται η φωνή να διαμορφώνουν την επικράτειά τους και να καθορίζουν τις δεσμεύσεις τους στο Πρόγραμμα UNESCO για τον άνθρωπο και τη βιόσφαιρα (MAB), είχαν την ευκαιρία μέσω εργαστηρίων/workshops, σεμιναρίων και εκδρομών να ανταλλάξουν ιδέες, απόψεις, καλές πρακτικές και να συντάξουν μια Τελική Δήλωση (Final Declaration) με προτεινόμενες δράσεις για την λειτουργία του Δικτύου, των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας και του Προγράμματος, καθώς και με δεσμεύσεις απέναντι σ αυτά, ώστε να διασφαλιστεί η αειφόρος ανάπτυξη των περιοχών σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Λίμα.

Αυτή η πρωτοβουλία, η οποία ανακοινώθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Αποθεμάτων Βιόσφαιρας στη Λίμα του Περού, χαιρετίστηκε από όλα τα κράτη/μέλη!

 

Πρόγραμμα Man and the Biosphere (MAB)

 

Το πρόγραμμα Man and the Biosphere (MAB) της UNESCO, που ξεκίνησε το 1971, είναι ένα διακυβερνητικό επιστημονικό πρόγραμμα που στοχεύει στη δημιουργία επιστημονικής βάσης για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Το MAB συνδυάζει τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, την οικονομία και την εκπαίδευση για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και της δίκαιης κατανομής των οφελών, καθώς και για τη διαφύλαξη των φυσικών και διαχειριζόμενων οικοσυστημάτων, προωθώντας έτσι καινοτόμες προσεγγίσεις οικονομικής ανάπτυξης που είναι κατάλληλες από κοινωνική και πολιτισμική άποψη και περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Το παγκόσμιο δίκτυο των αποθεμάτων βιόσφαιρας αριθμεί σήμερα 669 τοποθεσίες σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων 20 διασυνοριακών τοποθεσιών. Κατανέμονται ως εξής:

 •  75 σε 28 χώρες στην Αφρική
 • 31 σε 11 χώρες στα αραβικά κράτη
 • 147 σε 24 χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού
 • 287 σε 36 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής
 • 129 σε 21 χώρες στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

 

Περισσότερες πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό σχετικά με το πρόγραμμα και το forum,  μπορείτε να δείτε στους παρακάτω υπερσύνδεσμους:

Πρόγραμμα
Τελική Δήλωση (Final Declaration)
Facebook
2017 MAB Youth Forum Website
Man and Biosphere programme (UNESCO-MAB)
Biosphere Reserves
Biosphere Reserves (Χάρτης)

|