Δράσεις Προγράμματος

Το πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε 6 Μέτρα:

Μέτρο 1: Τεχνική στήριξη για τη διαχείριση του προγράμματος.

Μέτρο 2: Προγράμματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης στο γενικότερο πλαίσιο της υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων.
-Κατάρτιση σε θέματα αγροτουρισμού, με ομάδα στόχο τους επενδυτές του αγροτουρισμού του προγράμματος Leader II,
-κατάρτιση σε θέματα γεωργίας & κτηνοτροφίας, με ομάδα στόχο τους νέους αγρότες βιοκαλλιεργητές,
-Κατάρτιση σε θέματα μικρών επιχειρήσεων, με ομάδα στόχο τους νέους επιχειρηματίες του προγράμματος Leader II
-Κατάρτιση στη συντήρηση αρχαιοτήτων – κτιρίων – μνημείων, με ομάδα στόχο νέους ανέργους.

Μέτρο 3: Αγροτουρισμός
-Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων
-Δημιουργία χώρων εστίασης και αναψυχής
-Δημιουργία κατασκηνωτικών κέντρων

Μέτρο 4: ΜΜΕ και υπηρεσίες μικρής κλίμακας
-Δημιουργία νέων μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών λαϊκής τέχνης
-Εκσυγχρονισμός και επέκταση μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών λαϊκής τέχνης
-Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και επέκταση βιοτεχνιών-μικρών επιχειρήσεων
-Αξιοποίηση φυσικών τοπικών πόρων.

Μέτρο 5: Αξιοποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων
Οι δράσεις που εντάχθηκαν σχετίζονταν με επενδύσεις τύπου Καν.866/90, αξιοποίηση της φυτικής παραγωγής, βιολογικές καλλιέργειες και προϊόντα αυτών, επενδύσεις παραγωγής ειδών διατροφής, μονάδες εδαφοβελτιωτικών και εκθετήρια γεωργικών προϊόντων, χώροι προβολής – πώλησης.
-Δημιουργία νέων μονάδων
-Εκσυγχρονισμός υφισταμένων μονάδων.

Μέτρο 6: Διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος χώρου, συμπληρωματικά με τις δράσεις του Μέτρου 3.
Στο Μέτρο αυτό εντάχθηκαν μη ανταποδοτικές ενέργειες όπως: αναπλάσεις, αξιοποιήσεις και αναδείξεις τόπων και περιβάλλοντος χώρων, σημάνσεις αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών, μουσεία αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοποίηση μύλων, δημιουργία και βελτίωση καταφυγίων, πολιτιστικά κέντρα και ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης τοπικής κληρονομιάς.

|