Περιοχή Παρέμβασης

Στην περιοχή παρέμβασης LEADER II συμπεριλαμβάνονται οι εξής Δήμοι και Κοινόητες: Δ. Β. Κυνουρίας, Δ. Σκιρίτιδας, Δ. Απόλλωνος, Δ. Λεωνιδίου, Δ. Οινούντος, Δ. Θεραπνών, Δ. Γερονθρών, Δ. Νιάτων, Δ. Ζάρακα, Δ. Μολάων, Δ. Μονεμβάσιας, Δ. Έλους, Δ. Σκάλας, Δ. Ασωπού, Δήμος Βοιών, Κοιν. Κοσμά, Κοιν. Καρυών και Κοιν. Ελαφονήσου.

Αναλυτικά τα Δημοτικά Διαμερίσματα που συμπεριλαμβάνονται παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα

Επισυναπτόμενα

Περιοχή Παρέμβασης LEADER II

|