Οικονομικά Στοιχεία

Μέτρο 2
Δράση Αριθμός Έργων Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη
Κατάρτιση σε θέματα τουρισμού 1 10.000.000 9.300.000
Κατάρτιση σε θέματα γεωργίας – κτηνοτροφίας 1 9.900.653 9.207.608
Κατάρτιση σε θέματα μικρών επιχειρήσεων – παραδοσιακές τέχνες 1 9.966.919 9.269.235
Κατάρτιση στη συντήρηση αρχαιοτήτων  – κτιρίων – μνημείων 1 10.000.000 9.300.000
Σύνολο 4 39.867.572 37.076.843
Μέτρο 3
Δράση Αριθμός Έργων Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη
Δημιουργία, εκσυγχρονισμός, επέκταση αγροτουριστικών καταλυμάτων 19 664.451.383 398.670.829
Κατασκηνωτικά Κέντρα 1 49.776.703 29.866.021
Κέντρα εστίασης και αναψυχής 8 183.699.861 110.219.915
Σύνολο 28 897.927.947 538.756.765
Μέτρο 5
Δράση Αριθμός Έργων Συνολικό Κόστος Δημόσια Δαπάνη
Αξιοποίηση φυτικής παραγωγής 1 78.429.896 47.057.938
Βιολογικές καλλιέργειες & προϊόντα ή προϊόντα από βιολογική γεωργία 1 46.994.334 28.196.600
Επενδύσεις παραγωγής ειδών διατροφής 7 191.829.985 115.097.993
Μονάδες εδαφοβελτιωτικών 1 4.333.217 2.599.930
Εκθετήρια γεωργικών προϊόντων, χώροι πώλησης, προβολή προώθηση, τηλεματικό κέντρο 2 59.799.220 35.879.532
Δράσεις τύπου Καν. (ΕΟΚ) 866/90 10 286.644.682 134.405.857
Λοιπές επενδύσεις τύπου Καν. 866/90 1 5.001.000 2.250.450
Σύνολο 23 673.032.334 365.488.300
Μέτρο 6
Δράση Αριθμός Έργων Συνολικό Κόστος Δημόσιας Δαπάνης
Αναπλάσει, αξιοποιήσεις και ανάδειξη τόπων, περιβάλλοντος και χώρων 2 62.647.230 50.117.784
Σήμανση αξιοθεάτων, μνημείων, μονοπατιών – χαρτογραφήσεις 1 45.000.000 36.000.000
Μουσεία αγροτικής πολιτιστικής κληρονομιάς (μη ανταποδοτικά) 1 5.000.000 4.000.000
Αξιοποίηση μύλων 1 23.438.947 18.751.158
Δημιουργία, βελτίωση καταφυγίων 1 5.188.980 4.151.184
Πολιτιστικά κέντρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κέντρα διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς 1 24.968.381 19.974.705
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης τοπικήςκληρονομιάς 1 12.300.000 9.840.000
Σύνολο 8 178.543.538 142.834.831

|