Δημοσίευση Ισολογισμού Εταιρικής Χρήσης 2016 και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 5/06-06-2017 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2016 και το Προσάρτημα καθώς και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 11/07/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

|