Ανακοίνωση εκπόνησης πρακτικής άσκησης

H Αναπτυξιακή  Πάρνωνα Α.Ε, ενδιαφέρεται να απασχολήσει σπουδαστές ΑΤΕΙ /φοιτητές ΑΕΙ με ειδικότητα Μηχανικού, Γεωτεχνικού ,Οικονομολόγου και λοιπών ειδικοτήτων όπως Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης – Δημοσιογραφίας , Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας , Κοινωνικών Λειτουργών κλπ στα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης.

Οι επιλεγέντες για πρακτική άσκηση θα αμείβονται σύμφωνα με το αναγραφόμενο ποσού ειδικών αποδοχών, όπως αυτό ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πληροφορίες: Ηλίας Μαρνέρης , Παναγιώτης Γεωργοστάθης.

|