Διακρατική Συνεργασία

Στο σκέλος της διακρατικής συνεργασίας, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα  Α.Ε.  υλοποίησε 2 έργα – δράσεις:

α) Διακοπές στο Ευρωπαϊκό Χωριό μας – Eurovillages. Στόχος της συνεργασίας ήταν η ανάπτυξη  τρόπων προβολής σε διεθνές  επίπεδο των πόλων έλξης και των  προτερημάτων των περιοχών  που  ανήκαν στις συμμετέχουσες Ομάδες  καθώς και η ανάπτυξη δικτύου με  άλλες Ευρωπαϊκές περιοχές. Στο  πλαίσιο αυτή της διακρατικής  συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και ανταλλαγές πληροφοριών με τις άλλες Ομάδες Leader στην Ιταλία (Santa Maria Di Leuca),  Αγγλία (North Pennies), Αυστρία (Steirisches Vulkanland) και Κύπρο (Tochni) για την επίλυση των ειδικών προβλημάτων των περιοχών αυτών και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σχετικά με κριτήρια ποιότητας στον τουρισμό και μοντέλα χρηματοδότησης για αναπαλαίωση και συντήρηση παραδοσιακών κτιρίων. Το σχέδιο αυτό αξιολογήθηκε σύμφωνα με την AEIDL  ως ένα από τα 20 πρωτότυπα σε σχέση με τα 220 εγκεκριμένα διακρατικά προγράμματα, με προοπτικές συνεργασίας των εμπλεκόμενων συνεργαζόμενων φορέων σε θέματα οικοτουρισμού και αγροτουρισμού.  Στα πλαίσια της διακρατικής αυτής συνεργασίας εκδόθηκε τουριστικός οδηγός για την περιοχή Πάρνωνα σε 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά).

β) Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτιστικές Διαδρομές. Στόχος της συνεργασίας αυτής ήταν η  ανάπτυξη δεσμών και η δημιουργία  πολιτιστικών  διαδρομών με  περιοχές, οι οποίες  συνδέονται με  ένα κοινό και πολιτισμικό παρελθόν  (Καλαβρία, Ν. Ιταλία) καθώς στην Ν.  Ιταλία εντοπίζονται εθνολογικά στοιχεία των Λακώνων (Μανιατών) και των Κυνουραίων (Τσακώνων) όπως οικιστικά , γλωσσικά ήθη και έθιμα. Στα πλαίσια της συνεργασίας εκδόθηκε ένας Οδηγός Περιήγησης βιβλίο για την Ανατολική Αρκαδία σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, Ιταλικά) για την ανάδειξη των δύο περιοχών, σε συνεργασία με την ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ..

|