Δημοσίευση Ισολογισμού Εταιρικής Χρήσης 2015 και Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρεία Ο.Τ.Α., στην αρ. 8/01-06-2016 συνεδρίασή του, ενέκρινε τον Ισολογισμό έτους 2015 και την Πρόσκληση σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 23/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας, στο Λεωνίδιο Δήμου Νότιας Κυνουρίας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

|