Εκδήλωση διαβούλευσης στους Δήμους Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων, για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος “CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Νήσους Αττικής”

Οι Δήμοι Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, οργανώνουν εκδήλωση διαβούλευσης, στο πλαίσιο σχεδιασμού του νέου προγράμματος CLLD (LEADER) 2014-2020 στις Νήσους Αττικής”

  1. Παρασκευή 18/03/2016, ώρα  14:00, Κτίριο Συγγρού, Πόρος Αττικής
  2. Παρασκευή 18/03/2016, ώρα 19:00, Αμφιθέατρο του Γυμνασίου Γαλατά, Γαλατάς Αττικής

Στην διαβούλευση, θα παρευρεθεί ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Νήσων Αττικής, κ.Παναγιώτης Χατζηπέρος,  ο Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων κ. Κωνσταντίνος Καραγιάννης,  ο Δήμαρχος Πόρου κ. Ιωάννης Δημητριάδης, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου  κ. Δημήτρης Μήλιος, μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων, εκπρόσωποι των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν, αφορούν:

  • «Διαχείριση υδάτινων πόρων –αδειοδοτήσεις-υφιστάμενα δικαιώματα/ Σωστός τρόπος άρδευσης στις καλλιέργειες»

Εισηγητής: κ. Δημήτρης Μήλιος, Διευθυντής Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου

  • «Μαζί στο κατώφλι της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD 2014-2020)»

Εισηγητής: κ. Μαρίνης Μπερέτσος, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

  • «Δράσεις για τον πολιτισμό και την τουριστική προβολή στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων LEADER»

Εισηγητής: κ. Σωτήρης Μπόλης, Σύμβουλος Ανάπτυξης & Προβολής

Προκειμένου να προχωρήσει ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου Πόρου και Τροιζηνίας- Μεθάνων. Στο πλαίσιο συμμετοχής στις διαδικασίες της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς της περιοχής και ο τοπικός πληθυσμός Δήμου Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος.Το «CLLD», από τα αρχικά του «COMMUNITY – LED LOCAL DEVELOPMENT», δηλαδή, «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», είναι η μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών στρατηγικών, βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, η οποία θα εφαρμοστεί για την περίοδο 2014 – 2020.Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. δραστηριοποιείται ήδη στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην οποία υλοποιείται σήμερα ο Άξονας 3 και ο Άξονας 4 του Τοπικού Προγράμματος LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.Κατέχοντας εμπειρία ετών στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος, στελέχη της εταιρείας θα βρεθούν στο νησί μας, κατόπιν πρόσκλησης του Δήμου, για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα CLLD στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα (στόχοι, μέτρα, δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα, επιλέξιμες δαπάνες, κτλ) και την πρόταση του Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζει για την Αττικής.Η συνολική έκταση και ο μόνιμος πληθυσμός των Νήσων Αττικής, υπολογίζεται σε ~875km2 και 74.651 άτομα αντίστοιχα.Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020).

Πρόγραμμα εκδηλώσεων: Δήμου Πόρου, Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων

Αφίσες εκδηλώσεων: Δήμου Πόρου, Δήμου Τροιζηνίας -Μεθάνων

Φόρμες εκδήλωσης επενδυτικού ενδιαφέροντος

|