Απολογισμός Οδοιπορικού – Τριήμερου Συνεδρίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε στην Ανατολική Πελοπόννησο για την Υλοποίηση του Τ.Π LEADER 2007-2013 “Ανατολική Πελοπόννησος – Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία”»

Τα προγράμματα LEADER εδώ και πολλά χρόνια στηρίζουν την ελληνική ύπαιθρο. Στην 4η περίοδό του, το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2007-2013 “Ανατολική Πελοπόννησος από την Οικοανάπτυξη, στην Καινοτομία”» έκανε ένα βήμα πιο πέρα. Μέσα στις δυσκολίες της εποχής, προσπάθησε να επεκτείνει τα καλά αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων και να μετατρέψει την καινοτομία που αναπτύχθηκε σε επιχειρηματική, πολιτιστική και κοινωνική καθημερινότητα, δημιουργώντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την περιοχή.

Πιο συγκεκριμένα, το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2007-2014, που ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία»,  παρουσίασε αξιοσημείωτες επιδόσεις στον τομέα των πληρωμών , και πιο συγκεκριμένα βρέθηκε μέσα στις πέντε πρώτες ομάδες Τοπικής Δράσης σε επίπεδο χώρας.

Το Συνέδριο αναπτύχθηκε σε ένα Οδοιπορικό στην Περιοχή Παρέμβασης της Ο.Τ.Δ Πάρνωνας, με στάσεις στο Άστρος, στην Τρίπολη και στη Μονεμβασιά, στις 03, 04 και 05 Δεκεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα και το αύριο των Προγραμμάτων LEADER.

Το σήμερα, με την παρουσίαση των 127 έργων που υλοποιούνται από το Τοπικό Πρόγραμμα, Προσέγγιση LEADER  Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013, «Ανατολική Πελοπόννησος – Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία» συνολικού προϋπολογισμού 14.601.940,12€, όπως:

 • 21 έργα – Μεταποίησης Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων
 • 30 έργα – Ίδρυσης , επέκτασης και εκσυγχρονισμού Βιοτεχνικών μονάδων
 • 10 έργα – Παροχής Υπηρεσιών
 • 3 έργα – Ίδρυσης , επέκτασης και εκσυγχρονισμού ειδών διατροφής, μετά την πρώτη μεταποίηση
 • 1 έργο – Δικτύωσης
 • 3 έργα – Σήμανσης Αξιοθέατων και Μνημείων
 • 2 έργα – Προβολής και Προώθησης των πλεονεκτημάτων περιοχών
 • 1 έργο – Ίδρυσης, Επέκτασης και Εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • 22 έργα – Χώροι εστίασης και αναψυχής
 • 1 έργο – Επιχείρησης Τουρισμού Υπαίθρου
 • 3 έργα – Μικρής κλίμακας σε Δήμους
 • 12 – έργα Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών και Περιβαλλοντολογικών Δραστηριοτήτων και Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
 • 10 – έργα Βελτίωσης & Ανάπλασης Κοινόχρηστων χώρων
 • 1 έργο – Σήμανσης μονοπατιών
 • 6 έργα – Παρεμβάσεις σε Μουσεία, Εκθετήρια λαογραφικής- Αγροτικής- Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • 6 έργα – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Συνέδριο αναπτύχθηκε σε τέσσερεις ενότητες, με βασική θεματολογία : Ανάπτυξη και Προγραμματισμός Έργων στην Ύπαιθρο, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Περιβάλλον & Απόθεμα Βιόσφαιρας στην περιοχή Πάρνωνα- Μαλέα και Πολιτισμός & Δράσεις Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς:

Άστρος, «Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Φ.Δ Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού», 03/12/2015, ώρα 17:00 : Αγροτική Οικονομία & Ανάπτυξη στην Ύπαιθρο

Στο Συντονισμό της συζήτησης συμμετείχαν η κ. Κωνσταντίνα Νικολάκου – Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Παναγιώτης Μαντάς – Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας  και ο κ. Δημήτρης Πετρής – Δασάρχης Κυνουρίας. Στο Εργαστήριο της Ημερίδας έγιναν παρεμβάσεις από :

 1. Τον κ. Μπερέτσο Μαρίνη – Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε «Αποτελέσματα της Υλοποίησης του Τ. Π. LEADER από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία» (Παρουσίαση)

Το Πρόγραμμα LEADER κατάφερε, παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, λόγω οικονομικής κρίσης, να κινηθεί επιτυχώς στους άξονες : Τοπική ανταγωνιστικότητα, Ιδανικός τόπος διαβίωσης, Τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών ποιότητας, Εταιρικότητα και Εξωστρέφεια.

 1. Τον κ. Γεωργοστάθη Παναγιώτη – M.Sc. , Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος &  Προμηθειών Αναπτυξιακής Εταιρείας Α.Ε  « Σχεδιασμός της Νέας Π.Π 20014 – 2020» (Παρουσίαση)

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε έχοντας πολυετή εμπειρία έχει ξεκινήσει δυναμικά τον σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Παρουσιάστηκαν οι στρατηγικοί στόχοι, τα νέα μέτρα του ΠΑΑ, οι νέες δράσεις και τα υπομέτρα, οι τομείς ενίσχυσης και τέλος οι επιλέξιμες και μη δαπάνες.

 1. Τον κ. Αναστασόπουλο Στάθη – Πρόεδρος Δ.Σ Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πελοπόννησος ΚΣΣΑ «Το Πελοπόννησος – Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης και η Συμβολή του στην Αγροτική Οικονομία της Υπαίθρου» (Παρουσίαση)

Το Πελοπόννησος – Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού, αποτελεί εταίρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε. Έγινε παρουσίαση της εταιρείας, των δράσεων και αρμοδιοτήτων της , καθώς και των περιοχών υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ».

 1. Τον κ. Μαλιώκα Βασίλη – Δρ. Πολιτικός Μηχανικός « Σχεδιασμός και Διαχείρηση Αρδευτικών Έργων» (Παρουσίαση)

Η Γεωργία αποτελεί πολύ σημαντική παράμετρο της ελληνικής οικονομίας και σχετίζεται άμεσα με τα αρδευτικά έργα. Παρουσιάστηκε η σπουδαιότητα των αρδευτικών έργων, και τα βασικά θέματα που σχετίζονται με το σχεδιασμό, όπως : αναδασμός, υδάτινοι πόροι, εδαφολογικός χαρακτήρας, περιβαλλοντικά θέματα και οικονομικά & κοινωνικά στοιχεία της εκάστοτε περιοχής. 

 1. Τον κ. Μπακούρη Γιώργο – Επιχειρηματίας, Επενδυτής Προγράμματος LEADER «Ελιά – Λάδι, Προϊόντα με Υπεραξία και Προοπτικές Εξαγωγών» 

Ο κ. Μπακούρης ως επενδυτής του Προγράμματος LEADER παρουσίασε μέσα από τη δική του επιχείρηση τα προϊόντα λαδιού, όπως το σαπούνι , τις ποικιλίες λαδιού και αρωματικού ελαιόλαδου, όπως και τις ελιές που αποτελούν εξαγώγιμο θησαυρό.

 1. Τον κ. Σταυρόπουλο Νίκο – Επιχειρηματίας , Επενδυτής Προγράμματος LEADER « Παραδοσιακό Οικογενειακό Τυροκομείο – Τα προβλήματα που έλυσε τα Πρόγραμμα LEADER» 

Ο κ. Σταυρόπουλος ως επενδυτής του Προγράμματος LEADER παρουσίασε την προσωπική του εμπειρία από την αξιοποίηση του Προγράμματος, όπου η Παραδοσιακή Οικογενειακή Μονάδα εξελίχθηκε σε Σύγχρονη Τυροκομική Μονάδα.

Τρίπολη, «Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αρκαδίας», 04/12/2015, ώρα 10.00: Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων για την Ύπαιθρο

Στο συντονισμό της συζήτησης ήταν ο κ. Σπύρος Φλώρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος LEADER  και η κ. Χριστίνα Καλαθά, Δασολόγος, Περιβαντολλόγος ΑΠΘ, Σύμβουλος Τοπικής Ανάπτυξης.

 1. Η κ. Καλαθά Χριστίνα άνοιξε τον κύκλο των συζητήσεων κάνοντας μία αναδρομή στις προηγούμενες Π.Π και συγκεκριμένα στα προγράμματα LEADER ΙΙ, LEADER +, LEADER 2007-2013, καθώς και στο CLLD, το LEADER της επόμενης Π.Π 2014 – 2020. (Παρουσίαση)

Στο Εργαστήριο έγιναν παρεμβάσεις από :

 1. Τον κ. Μπεντεβή Νίκο – Στέλεχος Μονάδας Β1, Ε.Υ.Δ Περιφέρειας Πελοποννήσου “Βασικά στοιχεία του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014-2020” (Παρουσίαση)

Αρχικά έγινε παρουσίαση του «Ε.Π Πελοπόννησος 2014 -2020». Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι βασικές αρχές και οι κανονιστικές διατάξεις για τον Σχεδιασμό του «Ε.Π Πελοπόννησος 2014 – 2020». Επίσης, η Χρηματοδότηση του Προγράμματος, οι Άξονες Προτεραιότητας και οι Θεματικοί Στόχοι. Τέλος, παρουσιάστηκε το συνολικό χρηματοδοτικό σχήμα.

 1. Τον κ. Σαρρή Γιάννη – Μηχανολόγος Μηχανικός / Τεχνική Υπηρεσία Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε « Διαδικασία Ωρίμανσης Έργων με την Υποστήριξη της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε» (Παρουσίαση)

Στόχος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα είναι η Επιστημονική και Τεχνική Στήριξη των Δήμων της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έγινε παρουσίαση των διαδικασιών συνεργασίας με τους Δήμους καθώς και ενδεικτικά έργα και μελέτες που έχουν υλοποιηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα κατά την Περίοδο 2011- 2014.

 1. Τον κ. Βαρζακάκο Κων/νο – Μηχανολόγος Μηχανικός Msc, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Σπάρτης «Η συμβολή των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ωρίμανση και Διαχείριση Έργων» (Παρουσίαση)

Οι Νέες Τεχνολογίες βοηθούν στη διαχείριση και ωρίμανση των έργων από δικαιούχους και διαχειριστικές αρχές. Παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα θετικά των Νέων Τεχνολογιών, τα προαπαιτούμενα, τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, τα εργαλεία καθώς και δυνατότητες, όπως το «σύννεφο – cloud».

 1. Την κ. Καρλέση Θεώνη – M. Sc. Φυσικής Περιβάλλοντος, Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος, Τμήμα Φυσικής – Πανεπιστήμιο Αθηνών «Ολοκληρωμένος Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων με Στόχο τη Βέλτιστη Ενεργειακή & Περιβαλλοντική Απόδοση» (Παρουσίαση)

Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς οικονομικούς τομείς, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της παγκόσμιας οικονομίας. Αρχικά, παρουσιάστηκε ο κτιριακός τομέας σε παγκόσμιο επίπεδο και εν συνεχεία έγινε αναλυτική περιγραφή των κτιρίων , της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς το εσωτερικό και το εξωτερικό των κτιρίων. Επίσης, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα κτίρια «σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης – NZEB» και η συσχέτισή τους με τον ολοκληρωμένο βιοκλιματικό σχεδιασμό.

 1. Τον κ. Γρηγοράτο Κωνσταντίνο – Αρχιτέκτων Μηχανικός «Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Δημόσιων Κτιρίων» (Παρουσίαση)

Σε συνέχεια των κτιρίων «σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης-ΝΖΕΒ», παρουσιάστηκε αναλυτικά το παράδειγμα ενεργειακής αποκατάστασης του κτιρίου Μπασουράκου, στη Σκάλα Λακωνίας, το οποίο κατέκτησε το 2014, το 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού. Επίσης, παρουσιάστηκαν εργασίες ενεργειακής αποκατάστασης και εγκατάστασης συστημάτων Α.Π.Ε σε σχολεία της Μεγαλόπολης, του Κοσμά και του Λεωνιδίου.

 1. Τον κ. Βρέττα Παναγιώτη – Χημικός Μηχανικός, «Επεξεργασία Λυμάτων Μικρών Οικισμών» (Παρουσίαση)

Έγινε παρουσίαση των φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, ανάλυση των τεχνητών υγροβιότοπων και εμπεριστατωμένη σύγκριση συμβατικών και φυσικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων. Τέλος , παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό από παραδείγματα τεχνητών υγροβιότοπων από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Τρίπολη, «Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αρκαδίας», 04/12/2015, ώρα 17:00 : Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία- Απασχόληση

Την Παρασκευή 4-12-2015 και Ώρα 17:00 στην Αίθουσα  Εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας πραγματοποιήθηκε το τρίτο εργαστήριο στην Τρίπολη με θέμα: Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Απασχόληση.

Στο Συντονισμό της συζήτησης ήταν ο κ. Μπουντρούκας Ιωάννης – Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και ο κ. Μπερέτσος Μαρίνης – Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.

Στο Εργαστήριο έγιναν παρεμβάσεις από:

 1. Τον κ. Ζαχαρόπουλο Αθανάσιο, Περιφερειολόγο Πολιτικό Μηχανικό, Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας & Ανθρώπινου Δυναμικού, «Η Διαρθρωτική Προσαρμογή των μικρών επιχειρήσεων στο Νέο ΕΣΠΑ»

Ο κ. Ζαχαρόπουλος, αναφέρθηκε στον τρόπο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης με δημοκρατικό, βιώσιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, στην κρίση των αξιών ως υπόβαθρο της οικονομικής κρίσης και την ανάγκη πλήρωσης του κενού ανάμεσα σε δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω της δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Εξέφρασε την άποψη ότι για το σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός, ότι οι οριζόντιες πολιτικές δεν αρκούν για να λύσουν συνολικά το πρόβλημα της ανεργίας στη χώρα, ενώ αντιθέτως χρειάζονται τοπικές πολιτικές ή να χρηματοδοτηθούν project τοπικής εξειδίκευσης και τοπικής ιδιαιτερότητας εφόσον η οικονομική κρίση έχει μία χωρική διαφοροποίηση επιπτώσεων.

 1. Την κ. Κανάκη Ματίνα, Σύμβουλο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» (Παρουσίαση)

Η κ. Κανάκη, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως αντίβαρο της συμβατικής ανάπτυξης πάνω στην οποία στηρίχθηκε η παγκόσμια οικονομική ευημερία εδώ και πολλές δεκαετίες και η οποία φαίνεται να οδηγείται στο μαρασμό.

 1. Τον κ. Καχριμάνη Σπύρο, Πρόεδρο Κέντρου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας «Αλήθειες και Ψέματα για την Ελληνική Γεωργία και η Επόμενη Μέρα» (Παρουσίαση)

Ο κ. Καχριμάνης, παρουσίασε τα προβλήματα της ελληνικής γεωργίας, τα οποία δεν πηγάζουν από την οικονομική κρίση, ούτε από την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων αλλά από την έλλειψη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

 1. Τον κ. Πετρόπουλο Άκη, Υπεύθυνο Επικοινωνίας “MOLIA ARCADIA NATURE”, «Η εμπειρία της Καλλιέργεια και Διάθεσης του Μύρτιλου»

Ο κ. Πετρόπουλος, ανέλυσε την εμπειρία του πάνω στην καλλιέργεια και διάθεση του Μύρτιλου, το οποίο βρίσκεται στη λίστα των εναλλακτικών καλλιεργειών που δείχνουν καλή προσαρμοστικότητα στα ελληνικά εδάφη και μπορεί να έχει καλές αποδόσεις για τους καλλιεργητές.

 1. Τον κ. Κανελλόπουλο Γεώργιο, Τεχνικό Σύμβουλο Ιχθυοκαλλιεργειών ΣΕΛΟΝΤΑ, «Η Ιχθυοκαλλιέργεια στην Πελοπόννησο – Ευκαιρίες για Επαγγέλματα» 

Ο κ. Κανελλόπουλος, παρουσίασε το παρόν και το μέλλον της Ιχθυοκαλλιέργειας στην Πελοπόννησο και τις ευκαιρίες απασχόλησης σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο και με καλές προοπτικές κλάδο.

 1. Την κ. Γκούφα Μαρία, Γεωπόνο του Εργαστηρίου Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού, Μέλος ΕΔΙΠ – ΓΠΑ « Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές – Παρουσίαση Υποστηρικτικών Μελετών» (Παρουσίαση)

Η κ. Γκούφα, παρουσίασε μέσω του διατοπικού προγράμματος Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές το ποιοτικό απόθεμα της ελληνικής παραγωγής και γαστρονομίας και θέματα πάνω στην Προβολή και την εξωστρέφεια των εκλεκτών ελληνικών γεύσεων.

 1. Την κ. Δασκαλάκου Ευαγγελία, Ινστιτούτο Μεσογειακής Δασικών Οικοσυστημάτων, ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ» «Εφαρμοσμένη έρευνα και ακινοτομία στην παραγωγή αυτοφυών δασικών ειδών: παρουσίαση του έργου Forestseeds» (Παρουσίαση)

Η κ. Δασκαλάκου Ευαγγελία  του Ελληνικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ μας παρουσίασε το Έργο Forest Seeds, μία Εφαρμοσμένη Έρευνα και Καινοτομία στην Παραγωγή Δασικών Ειδών. Σκοπός του έργου είναι η εφαρμοσμένη έρευνα πάνω στην προστασία, διατήρηση και διαχείριση του δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού με στόχο την παραγωγή φυτών μεγάλης γενετικής ποικιλότητας, μέσω της ανάπτυξης συστηματικοποιημένων διαδικασιών (πρωτοκόλλων, εγχειριδίων) και η διάδοση της νέας τεχνογνωσίας σε παραγωγικούς φορείς  στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Μονεμβασιά, «Συνεδριακός χώρος Lazareto», 05/12/2015, ώρα 18:00 : Απόθεμα Βιόσφαιρας, Πολιτισμός και Περιβάλλον

Το Σάββατο 5-12-2015 και ώρα 18:00 στο Συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Λαζαρέτο πραγματοποιήθηκε το τέταρτο εργαστήριο στη Μονεμβάσια με θέμα: «Απόθεμα Βιόσφαιρας, Πολιτισμός και Περιβάλλον»

Στο Συντονισμό της συζήτησης ήταν ο Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Τριχείλης Ηρακλής, η Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας κ. Τζανετέα Αδαμαντία και ο Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας κ. Λυσίκατος Χαράλαμπος. Στο Εργαστήριο έγιναν παρεμβάσεις από:

 1. Τον κ. Παππά Ευάγγελο, Βιολόγο και Διευθυντή της εταιρείας ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, «Προτεινόμενο Απόθεμα Βιόσφαιρας, Όρος Πάρνωνα – Ακρωτήριο Μαλέα» (Παρουσίαση)

Ο κ. Παππάς άνοιξε τον κύκλο των εισηγήσεων παρουσιάζοντας ένα σχέδιο κοινής δράσης για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση του Αποθέματος Βιόσφαιρας του Όρους Πάρνωνα – Ακρωτήριου Μαλέα μέσω τριών λειτουργιών με άξονες τον Πολιτισμό  και το Περιβάλλον.

 • Τη Διατήρηση, δηλαδή τη συνεισφορά στη διατήρηση των τοπίων, των οικοσυστημάτων, των ειδών και γενικά της βιοποικιλότητας.
 • Την Ανάπτυξη μέσω της προώθησης της οικονομικής & κοινωνικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της αειφορίας.
 • Τη Στήριξη μέσω υποστηρικτικών προγραμμάτων, συνεχούς Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της έρευνας και παρακολούθησης για θέματα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης.
 1. Τον κ. Τσιμπίδη Γεώργιο, Οινοποιό « Το κρασί και η Επίδραση του στο Ανθρωποφυσικό Περιβάλλον»

Ο κ. Τσιμπίδης παρουσίασε το κρασί ως μοχλό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου και την επίδρασή του στο Ανθρωποφυσικό Περιβάλλον της.

 1. Τον κ. Μπόλη Σωτήρη, Σύμβουλο Ανάπτυξης και Προβολής – Καλλιτεχνικός Διευθυντής Μελιτζάzz «Δράσεις Πολιτισμού στον Πάρνωνα» (Παρουσίαση)

Ο κ. Μπόλης έκανε μία σύντομη παρουσίαση των Πολιτιστικών δράσεων και των Φεστιβάλ που έχει διοργανώσει  η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνας Α.Ε όπως το Μελιτζάzz και η Φάμπρικα Πολιτισμού στο Λεωνίδιο, το Estella στο Παράλιο Άστρος, το Φεστιβάλ Πελοποννήσου και το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας LEADER «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές». Αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ως σημαντική παράμετρο για την προώθηση πολιτιστικών δράσεων και τις σχεδιαζόμενες Πολιτιστικές δράσεις στον Πάρνωνα, τον Τυρό, τη Σπάρτη και τη Μονεμβασία.

 1. Τον κ. Ρουβά Γεώργιο, Οικονομολόγο – Διαχείριση Πολιτιστικών Έργων «Πολιτιστική και Δημιουργική Βιομηχανία» (Παρουσίαση)

Ο κ. Ρουβάς έκανε μία σύντομη εισήγηση για τις πολιτιστικές βιομηχανίες ως βιομηχανίες παραγωγής και διανομής πολιτιστικών αγαθών ή υπηρεσιών και τον Πολιτισμό ως μοχλό Ανάπτυξης της κοινωνικό-οικονομικής κατάστασης μιας χώρας ή μιας περιοχής.

 1. Τον κ. Αναστασόπουλο Στάθη, Πρόεδρο Δ.Σ Κέντρου Στρατηγικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πελοπόννησος ΚΣΣΑ, « Δράσεις Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς – Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος στην Αρχαία Μεσσήνη» (Παρουσίαση)

Ο κ. Αναστασόπουλος παρουσίασε το δεκαήμερο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος που λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στην Αρχαία Μεσσήνη ως μία δράση ανάδειξης Πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελεί σημείο αναφοράς  στο διεθνές περιβάλλον για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

 1. Τον κ. Γεωργακόπουλο Λάζαρο, Αρχιτέκτων Μηχανικό «Πολιτιστικές – Τουριστικές Διαδρομές στον Πάρνωνα»

O κ. Γεωργακόπουλος ανέπτυξε μία πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης στην Ανατολική Πελοπόννησο, μέσα από την ανάπτυξη υπηρεσιών και υποδομών εξυπηρέτησης επισκεπτών πάνω σε πολιτιστικές διαδρομές. Πρόκειται για μία συλλογική επιχειρηματική δραστηριότητα με την οργάνωση δικτύου φιλοξενίας, στο οποίο να μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες, ακόμη και αυτοί που έχουν ένα δωμάτιο διαθέσιμο για τους επισκέπτες. Επί της ουσίας είναι μία βιωματική προσέγγιση του πολιτιστικού και φυσικού πλούτου, αλλά και της  ζεστής λακωνικής φιλοξενίας.

Κατά τη διαδρομή Άστρος – Τρίπολη – Σπάρτη – Μονεμβασιά έγιναν επισκέψεις σε έργα  και δράσεις, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικές επενδύσεις του προγράμματος, όπως στο Μουσείο για τον Πολιτισμό, την Ιστορία και την Τεχνολογία της Ελιάς και της Ελαιοπαραγωγής «Μουσείο της Ελιάς & του Ελληνικού Λαδιού» στη Σπάρτη,  σε Μονάδα τυποποίησης και συσκευασίας ελαιόλαδου – βρώσιμων ελιών «Ελαία Γη – Ελαιουργικές Επιχειρήσεις Θεραπνών»,στα Θεραπνά Λακωνίας,  σε Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις, σε Εργαστήριο Κατασκευής Υποδημάτων, στις Κροκεές Ευρώτα καθώς και σε Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, στις Κροκεές Ευρώτα, στη Μονεμβασιά και στην Μεταμόρφωση Λακωνίας.

Ενόψει της Νέας Προγραμματικής Περιόδου CLLD Community LedLocal Development, 2014- 2020 «Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», παρουσιάστηκε το νέο  τοπικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Απόθεμα Βιόσφαιρας και Ζώνες Καινοτομίας», το οποίο βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης με τους τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς και τις τοπικές αρχές. Κατά τη νέα αυτή Προγραμματική Περίοδο επιδιώκεται για πρώτη φορά, ο σχεδιασμός ενός πολυτομεακού και πολυταμειακού προγράμματος που αντιμετωπίζει τα οξυμμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στην περιοχή με προσέγγιση “bottom up” – «από κάτω προς τα πάνω» με ενεργή συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε

Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας

Χαράλαμπος Λυσίκατος

Ο Πρόεδρος της ΟΤΔ Πάρνωνας

Σπύρος Φλώρος

Ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε

Μαρίνης Μπερέτσος

 

|