Τριήμερο Αναπτυξιακό Συνέδριο Πάρνωνα στην Ανατολική Πελοπόννησο

Με συνέπεια στο ραντεβού της η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε στο κλείσιμο κάθε Προγραμματικής Περιόδου, μέσα από τη φιλόδοξη διοργάνωση του τριήμερου Αναπτυξιακού Συνεδρίου στην Ανατολική Πελοπόννησο, θέλει να παρουσιάσει τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER  «Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία» για την περίοδο 2007-2014.

Το συνέδριο αναπτύσσεται πάνω σ’  ένα οδοιπορικό στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΤΔ Πάρνωνας, με στάσεις, στο Άστρος, στην Τρίπολη, στη Σπάρτη και στη Μονεμβασιά, στις 03, 04 και 05 Δεκεμβρίου 2015. Το μήνυμα του Συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν τ’ αποτελέσματα μέχρι σήμερα και το αύριο το προγραμμάτων LEADER.

Το σήμερα, με την παρουσίαση των 127 έργων που υλοποιούνται από το Τοπικό Πρόγραμμα, Προσέγγιση LEADER  Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013, «Από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία» συνολικού προϋπολογισμού 14.601.940,12€, όπως:

 • 21 έργα – Μεταποίησης Γεωργικών και Δασοκομικών Προϊόντων
 • 30 έργα – Ίδρυσης , επέκτασης και εκσυγχρονισμού Βιοτεχνικών μονάδων
 • 10 έργα – Παροχής Υπηρεσιών
 • 3 έργα – ίδρυσης , επέκτασης και εκσυγχρονισμού ειδών διατροφής, μετά την πρώτη μεταποίηση
 • 1 έργο – Δικτύωσης
 • 3 έργα – Σήμανσης Αξιοθέατων και Μνημείων
 • 2 έργα – Προβολής και Προώθησης των πλεονεκτημάτων περιοχών
 • 1 έργο – Ίδρυσης, Επέκτασης και Εκσυγχρονισμού μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
 • 22 έργα – Χώροι εστίασης και αναψυχής
 • 1 έργο – Επιχείρησης Τουρισμού Υπαίθρου
 • 3 έργα – Μικρής κλίμακας σε Δήμους
 • 12 – έργα Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών και Περιβαλλοντολογικών Δραστηριοτήτων και Δραστηριοτήτων Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης
 • 10 – έργα Βελτίωσης & Ανάπλασης Κοινόχρηστων χώρων
 • 1 έργο – Σήμανσης μονοπατιών
 • 6 έργα – Παρεμβάσεις σε Μουσεία, Εκθετήρια λαογραφικής- Αγροτικής- Πολιτιστικής Κληρονομιάς
 • 6 έργα – Πολιτιστικών Εκδηλώσεων διατήρησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2007-2014, που ολοκληρώνεται στις 31/12/2015 με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος, από την Οικοανάπτυξη στην Καινοτομία», παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της οικονομικής κρίσης της Περιόδου 2010-2015, είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αξίζει να αναφερθεί ότι σημείωσε αξιοσημείωτες επιδόσεις στον τομέα των πληρωμών , και πιο συγκεκριμένα μέσα βρέθηκε μέσα στις πέντε πρώτες ομάδες Τοπικής Δράσης σε επίπεδο χώρας.

 Η Νέα Προγραμματική Περίοδος CLLD Community LedLocal Development, 2014- 2020 «Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων», το νέο  τοπικό πρόγραμμα  με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος – Απόθεμα Βιόσφαιρας και Ζώνες Καινοτομίας» βρίσκεται σε στάδιο διαβούλευσης με τους τοπικούς οικονομικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και τις τοπικές αρχές. Κατά τη νέα αυτή Προγραμματική Περίοδο επιδιώκεται για πρώτη φορά, ο σχεδιασμός ενός πολυτομεακού και πολυταμειακού προγράμματος που αντιμετωπίζει τα οξυμμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στην περιοχή με προσέγγιση “bottom up” – «από κάτω προς τα πάνω» με ενεργή συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων

Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν από τους εισηγητές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αφορούν:

 • Άστρος, «Αίθουσα Συνεδριάσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης – Φ.Δ Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού», 03/12/2015, ώρα 17:00 : Αγροτική Οικονομία & Ανάπτυξη στην Ύπαιθρο
 • Τρίπολη, «Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αρκαδίας », 04/12/2015, ώρα 10.00 : Προγραμματισμός & Ωρίμανση Έργων για την Ύπαιθρο.
 • Τρίπολη, «Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αρκαδίας », 04/12/2015, ώρα 17:00 : Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία- Απασχόληση
 • Μονεμβασιά, «Συνεδριακός χώρος Lazareto», 05/12/2015, ώρα 18:00 : Απόθεμα Βιόσφαιρας, Πολιτισμός και Περιβάλλον

Η διαδρομή Άστρος – Τρίπολη – Σπάρτη – Μονεμβασιά περιλαμβάνει επισκέψεις σε έργα  και δράσεις, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικές επενδύσεις του προγράμματος, όπως Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας ελαιόλαδου – βρώσιμων ελιών, Μονάδες συσκευασίας οπωροκηπευτικών, Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις καθώς και Επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας – Δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας,  κ. Λυσίκατος Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής Τ.Π LEADER κ. Φλώρος Σπύρος, και ο Γενικός Διευθυντής κ. Μαρίνης Μπερέτσος σας καλούν να παρακολουθήσετε τις πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες του συνεδρίου.

Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια του Τριήμερου Συνεδρίου θ’   αναπτυχθούν θέματα, όπως: Ανάπτυξη και Προγραμματισμός Έργων στην Ύπαιθρο, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία, Περιβάλλον & Απόθεμα Βιόσφαιρας στην περιοχή Πάρνωνα- Μαλέα και Πολιτισμός & Δράσεις Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, καθώς και αναλυτικά στοιχεία για τα προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις της περιόδου 2014-2020.

Η ενότητα που αφορά τον προγραμματισμό έργων στην Ύπαιθρο την Παρασκευή το πρωί και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για στελέχη Δήμων αιρετούς  και υπαλλήλους υπηρεσιών ενώ πολύ σημαντικές είναι οι άλλες θεματικές ενότητες για επιχειρηματικούς πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ

Σπύρος Φλώρος

Πληροφορίες: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, Λεωνίδιο Αρκαδίας, τηλ. 27570 22807, 27570 22938

Υπεύθυνοι: Μανόλης Δολιανίτης, Ελένη Πουτσελά

 

Πρόγραμμα τριημέρου

Αφίσα τριημέρου

Πρόσκληση τριημέρου

|