Υπογράφηκε η Σύμβαση για τα δίκτυα του Βιολογικού Λεωνιδίου

Υπογράφηκε σήμερα, 04-11-2015, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, Σύμβαση Κατασκευής του έργου «ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» με κωδικό MIS 349366, Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», μεταξύ του Δημάρχου Νότιας Κυνουρίας κ. Χαράλαμπου Λυσίκατου, του Γενικού Διευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα κ. Μαρίνη Μπερέτσου και των διαχειριστών της αναδόχου Κοινοπραξίας κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου και κ. Αντώνη Μαστροκώστα.
Το έργο περιλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων για την οικιστική ενότητα Λεωνιδίου. Συγκεκριμένα πρόκειται να κατασκευαστεί:
  • α) εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στον οικισμό Λεωνιδίου, συνολικού μήκους 23.185μμ.,
  • β) καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς μήκους 2.900μμ,
  • γ) τέσσερα (4) αντλιοστάσια.

DSC_5157i

|