Εργαστήριο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανταγωνιστικότητα στο Λεωνίδιο

Εργαστήριο για την Επιχειρηματικότητα και την Ανταγωνιστικότητα, διοργανώνει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα σε συνεργασία με την Εταιρεία Athens Technology Center (ATC), την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ., στο κτίριο της Φάμπρικας Πολιτισμού, στο Λεωνίδιο Αρκαδίας.
Κεντρικός ομιλητής του Εργαστηρίου θα είναι ο κος Χρήστος Στάικος, Πρόεδρος του Οργανισμού “Enterprise Greece“, που αποτελεί τον αρμόδιο εθνικό Φορέα για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών.
Κατά τη διάρκεια του Εργαστηρίου θα γίνει συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων επιχειρηματιών της Ανατολικής Πελοποννήσου, ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και επίλυση τυχόν προβληματισμών σε θέματα που αφορούν την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, με προσανατολισμό τη διάθεση των παραγόμενων προϊόντων σε αγορές του εξωτερικού.
Επιπλέον, σκοπός του Εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης και εξωστρέφειας, με βάση τις τοπικές ανάγκες για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Η εκδήλωση είναι ενταγμένη σε ένα διήμερο που περιλαμβάνει και τα εγκαίνια του κτηρίου της Φάμπρικας Πολιτισμού, που αποτελεί κατά γενική ομολογία επιδεικτικό έργο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου και την απόδοσή του στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής.
Το Εργαστήριο οργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Εργαλεία Εκπαίδευσης» της Πράξης «Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο» – Φάμπρικα Πολιτισμού Λεωνιδίου, η οποία εντάσσεται στον Άξονα 3 του Ε.Π «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ.

|