Τι είναι

Το “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες” είναι μια κοινωνική υπηρεσία που σκοπός της είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, μέσω προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωματικής αγωγής, εκπαίδευσης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια αλλά και το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον.

Στόχος του Κέντρου είναι η κοινωνική ένταξη και η δημιουργική απασχόληση των παιδιών και των εφήβων με ειδικές ανάγκες μέσα από εξειδικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας, προγράμματα ανάπτυξης ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, προγράμματα σωματικής αγωγής, προγράμματα έκφρασης και ψυχαγωγίας, αλλά και εκπαίδευσης.

Παράλληλα, το Κέντρο παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στους γονείς των παιδιών, καταπολεμώντας με αυτό τον τρόπο φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και βελτιώνοντας αποφασιστικά την ποιότητα ζωής τόσο των παιδιών όσο και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

|