“ΚΔΑΠ – ΜΕΑ” Δ. Β. Κυνουρίας

Το Κέντρο θα στεγαστεί στο διώροφο κληροδότημα “Βενετίας Λαλαγιάννη” που βρίσκεται στο Άστρος Κυνουρίας, ύστερα από την κατάλληλη επέκταση και διαμόρφωση. Το προσωπικό του θα απαρτίζεται από κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς φροντιστές, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές και υπάλληλο καθαρίοτητας.
Το Κέντρο προβλέπεται να εξυπηρετεί 15 παιδιά με νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία από την ευρύτερη περιοχή της Κυνουρίας. Κατά τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, θα χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Πελοποννήσου και για τα επόμενα δύο έτη από το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Επικοινωνία:
Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – Άστρος Αρκαδίας
Τηλ. Επικ.: 27550-22901 / 23263 / 23444, Fax: 27550-22213
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»
Πρώην Τεχνικό Λύκειο Άστρους: Τηλ. Επικ.: 27550-23111
“ΚΔΑΠ-ΜΕΑ”
Κληροδότημα “Βενετίας Λαλογιάννη”: Τηλ. Επικ.:27550-2269

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας – Άστρος Αρκαδίας
Τηλ. Επικ.: 27550-22901 / 23263 / 23444, Fax: 27550-22213
«Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Βόρειας Κυνουρίας»
Πρώην Τεχνικό Λύκειο Άστρους: Τηλ. Επικ.: 27550-23111
“ΚΔΑΠ-ΜΕΑ”
Κληροδότημα “Βενετίας Λαλογιάννη”: Τηλ. Επικ.:27550-22694

|