Τί είναι

Το “Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών”(ΚΔΑΠ) είναι μία κοινωνική υπηρεσία με στόχο τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου μέσα από την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους με ατομικές ή ομαδικές οργανωμένες δραστηριότητες, ενώ παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους γονείς.

Η λειτουργία του Κέντρου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Μέσα από θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά και μουσικά εργαστήρια, περιβαλλοντική εκπαίδευση, φυσική αγωγή και αθλητισμό, χορευτικές ομάδες, ομάδες λογοτεχνίας και παραδοσιακού παραμυθιού αλλά και με τη διοργάνωση εκδρομών, ψυχαγωγικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων αγκαλιάζει όλους τους τομείς της προσωπικότητας του παιδιού, διευρύνει τους ορίζοντές του, παρέχει κίνητρα και ευκαιρίες για τη σωστή ανάπτυξή του προσφέροντας ταυτόχρονα σημαντική βοήθεια στις εργαζόμενες μητέρες.

|